W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice, od dnia 05.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie podczas realizacji robót budowlanych.

Kartuzy, dnia 03.06.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy Łapalic


Drodzy Państwo,


W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice, od dnia 05.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie podczas realizacji robót budowlanych.

W ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  zadania o wartości 3,8 mln złotych, wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przyłączami wraz z przepompowniami i zbiornikiem na ścieki. Na terenie zabudowanych nieruchomości wykonane zostaną studnie posesyjne.


Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązek wykonania instalacji do przyłącza kanalizacyjnego do budynku należy do właściciela przyłączanej nieruchomości.


Mając na uwadze najmniej uciążliwe dla Państwa rozwiązania roboty realizowane będą w następujących etapach:


Etap I – 03.06.2019 r. – 30.09.2019 r. – ul. Kartuska;

Etap II – 03.06.2019 r. – 28.06.2019 r.  – ulica Brunona;

Etap III – 01.07.2019 r. – 30.08.2019 r. – ulica Szkolna, ulica Prokowska;

Etap IV – 01.08.2019 r. – 30.09.2019 r. – ulica Chmieleńska, ulica Turystyczna.


Podczas budowy sieci kanalizacyjnej będą obowiązywać miejscowe zwężenia na terenie ulic. W przypadku tymczasowych utrudnień w dostępie do posesji, bieżące informacje przekażą Państwu przedstawiciele Wykonawcy.

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej www.kartuzy.pl.


Serdecznie przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.


Z wyrazami szacunku

Burmistrz Kartuz

Mieczysław Grzegorz Gołuński


Załączniki:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
loading...