Starosta Kartuski informuje, że na terenie powiatu kartuskiego można skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. Starosta przypomina ponadto, że dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Więcej informacji po kliknięciu w ten link: https://www.kartuskipowiat.com.pl/aktualnosci/nieodplatne-poradnictwo-na-terenie-powiatu-kartuskiegoloading...