Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 16 – 30 września 2019r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną zamieszczona na stronie: http://kaszubylgd.pl/16-2019-turystyka-podejmowanie-dzialalnosci/


Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje także, że w dniach 16 – 30 września 2019r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1.TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną zamieszczoną na stronie:

http://kaszubylgd.pl/15-2019-przetworstwo-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
loading...