Na przełomie listopada i grudnia br. w wybranych miejscowościach województw pomorskiego zorganizowane zostaną badania Europejskie Ankietowe Badania Zdrowia. Celem Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia, realizowanego we wszystkich państwach członkowskich, jest uzyskanie informacji, które pozwolą ocenić obecną sytuacje zdrowotną polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowania w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania oraz przedstawić ją na tle innych krajów Unii Europejskiej.Uzyskane w tych badaniach informacje są poufne i chronione tajemnicą statystyczną gwarantowaną przez ustawę o statystyce publicznej i będą wykorzystane wyłącznie do analizy i opracowania danych statystycznych.

Publikacje zawierające wyniki badania można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl oraz Eurostatu www.ec.europa.eu/eurostat.

loading...