Od 1 stycznia 2020 r., każdy podatnik ma swój indywidualny rachunek podatkowy. Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT).

Uprzedzamy Państwa aby nie korzystać z nieznanych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z przepisami mikrorachunek podatkowy będzie funkcjonował do 1 stycznia 2020 roku.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub można go odebrać w dowolnym urzędzie skarbowym. Generator mikrorachunku podatkowego znajduje się tu: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami. JEST BEZPŁATNE. 

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/ 

loading...