Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Kartuzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice! W związku z rosnącym zagrożeniem zachorowania na niezwykle groźnego wirusa COVID-19 potocznie zwanego koronawirusem, Premier Rządu RP podczas konferencji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu dzisiejszym potwierdził decyzję o odwołaniu wszelkich imprez masowych i ogłosił zamknięcie na okres 2 tygodni placówek kulturalnych i oświatowych.

Oznacza, to że podtrzymany jest

zakaz organizacji wszelkiego rodzaju imprez masowych i zgromadzeń.

   
KULTURA

Począwszy od dnia 12 marca zawiesza się funkcjonowania w zakresie usług publicznych instytucji kultury: teatrów, muzeów, filharmonii, kin, sieci kinowych, szkół artystycznych wszystkich szczebli. W Gminie Kartuzy dotyczy to Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Galerii Refektarz i Kartuskiego Centrum Kultury. Od czwartku 12 marca wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze publicznym, który zakłada gromadzenie się dużej liczby osób podczas normalnej pracy instytucji oraz w godzinach pozalekcyjnych.

Praca instytucji kultury zapewniać będzie realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania tych instytucji.

   
OŚWIATA

Placówki oświatowe  - zgodnie z zaleceniami – definitywnie zamknięte będą od poniedziałku 16 marca, ale Premier RP Mateusz Morawiecki prosi rodziców, by - jeśli mogą - już od jutra (12 marca) nie posyłali dzieci do placówek oświatowych, a dla uczniów, którzy nie mogli sami pozostać w domach w czwartek 12 i piątek 13 marca w szkołach prowadzone mają być dyżury. Zamknięcie placówek oświatowych od poniedziałku, 16 marca dotyczy zarówno godzin lekcyjnych jak i godzin czy zajęć pozalekcyjnych.

 
Decyzja o zamknięciach placówek kulturalnych i oświatowych
jak szkoły, przedszkola, żłobki czy uczelnie
dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.

   
   
Jak podkreślił Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – „są to działania prewencyjne. Nie ma zagrożenia epidemicznego w szkołach. Staramy się, by zapobiegać, powstrzymać ewentualne drogi rozprzestrzeniania się wirusa”.

 
SPORT

Z powodu zamknięcia szkół odwołana została wszelka działalność odbywająca się na terenie placówek szkolnych - w tym zajęcia sportowe. Ministerstwo Sportu w trosce o zdrowie publiczne zaleca, aby ograniczyć organizację i udział w imprezach mających na celu popularyzację sportu. Związki sportowe, jak choćby Polski Związek Koszykówki, Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Pływacki czy Polski Związek Zapaśniczy oraz inne wydały już stosowne komunikaty, w których zawiesza się najbliższe kolejki rozgrywek, meczy, meetingów, zawodów juniorskich na wszystkich szczeblach apelując jednocześnie do organizatorów do wycofania się z organizacji rozgrywek na szczeblach niższych, z organizacji turniejów halowych oraz innych wydarzeń sportowych zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Nie zapadły jeszcze decyzje w sprawie spotkań treningowych dzieci i młodzieży. Na pytania tego typu podczas konferencji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odpowiadał pan Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, który stwierdził: „w zakresie indywidualnym część treningów może się odbywać, natomiast w grupach najprawdopodobniej zostanie to zabronione, ale decyzje w tym zakresie leżą w gestii Wojewodów”.

   
   
Dodatkowo zaleca się, aby na bieżąco stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nie lekceważmy zagrożenia!

Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz


Ważne informacje

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach dotkniętych epidemią COVID-19:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

 

Dodatkowe informacje

loading...