Komunikat Burmistrza Kartuz w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i zaistniałą sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią koronawirusa.Komunikat Burmistrza Kartuz


W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i zaistniałą sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią koronawirusa, podjąłem decyzję o dodatkowym wsparciu dla lokalnych firm. Ma ona na celu złagodzenie skutków pandemii i ochronę miejsc pracy.


Zaistniała sytuacja dotyka wszystkich mieszkańców, lecz szczególnie dotkliwie odczuwają ją przedsiębiorcy. Wielu z nich stanęło wobec oblicza poważnego kryzysu, który będzie miał negatywny wpływ na ich działalność, gospodarkę lokalną i krajową.


Polski rząd ogłosił pakiet osłonowy dla przedsiębiorców, niezależnie jednak od tych decyzji postanowiłem wesprzeć przedsiębiorców dotkniętych sytuacją kryzysową na szczeblu samorządowym poprzez następujące kroki:


1) w przypadku gminnych lokali użytkowych, najemcy, wobec których zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów bądź zostali oni zmuszeni do całkowitego zawieszenia działalności, będą mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu – czynsz za okres od kwietnia do maja 2020 roku będzie wynosił symboliczną kwotę 10,00 zł za miesiąc;


2) odroczenie lub rozłożenie na raty na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy płatności podatków lokalnych – podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.


Wobec powszechnego kryzysu wywołanego pandemią, apeluję również do właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, dla których obecna sytuacja ma negatywny wpływ na przychody z działalności gospodarczej.


Kontakt:

w sprawach związanych z dzierżawą lokali, tel. 58 694 52 03, p. Andrzej Podgórski
– kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;

w sprawach związanych z podatkami, tel. 58 694 52 09, p. Jolanta Puzdrowska,
inspektor ds. pomocy publicznej.


Z szacunkiem
Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz
loading...