Główny Inspektor Sanitarny skierował do działów Zarządzania Kryzysowego samorządów lokalnych wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego. W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, w tym roku organizatorów pielgrzymek obowiązywać będą nowe, restrykcyjne procedury higieniczne mające na celu ochronę zdrowia uczestników pielgrzymki oraz osób postronnych. Zapraszamy do zapoznania się wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
 
Załączniki:

loading...