Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wejdź, aby pobrać i przybliżyć:

http://bip.kartuzy.pl/a,16040,obwieszczenie-burmistrza-kartuz-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibach.htmlloading...