W związku z ewaluacją "on-going" Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz, zwracamy się z prośbą do mieszkańców obszaru rewitalizacji (oznaczonego na mapie centrum Kartuz) o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.

Partycypacja społeczna jest jedną z podstawowych zasad, w oparciu o którą stworzono niniejszy dokument, dlatego zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która znajduje się pod linkiem:


Badanie jest w pełni anonimowe. Wszystkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzeni zbiorczych zestawień, a wypełnione kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane.

loading...