Przypominamy - w związku z stale utrzymującym się stanem pandemii oraz liczbą zachorowań na terenie Powiatu Kartuskiego zwracamy się z prośbą, aby w kontakcie z urzędem w pierwszej kolejności wykorzystać drogę elektroniczną (platforma ePUAP), telefoniczną bądź mailową (w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie), załatwianie sprawy bezpośrednio w budynku Urzędu na parterze (wejście od ul. 3 Maja), jednakże z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu powinien zostać ograniczony do minimum celem zabezpieczenia siebie oraz pracowników przed zachorowaniem oraz obowiązkową kwarantanną co może skutkować wyłączeniem z obsługi części pracowników bądź całych wydziałów.


Klienci proszeni są o załatwianie spraw:

  1. telefonicznie - pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, w jaki sposób można je załatwić;
  2. elektronicznie za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail (w przypadku pism nie wymagających podpisu) bądź za pośrednictwem platformy ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/
  3. poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku od ul. 3 Maja;
  4. poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego;
  5. poprzez pozostawienie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta;
  6. bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu.
Niezbędnik klienta Urzędu Miejskiego w Kartuzach
zamieszczony jest pod adresem: 
http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/dla-mieszkanca/ Zasady wejścia i poruszania się po budynkach:

  1. będąc na parterze w budynku Urzędu (wejście od ul. 3 Maja) należy powiadomić telefonicznie pracownika, który uzgodnił z Państwem bezpośrednie załatwienie sprawy, celem jego zejścia do strefy przyjmowania. Wejście na pozostałe kondygnacje budynku będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach w asyście pracownika merytorycznego wydziału urzędu;
  2. dopuszczalna liczba Klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;
  3. dostęp do budynków Urzędu mają wyłącznie osoby zdrowe (w strefie przyjmowania jest pomiar temperatury), bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną ani zamieszkujące wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę;
  4. osoby wchodzące do budynków Urzędu i przemieszczające się po budynku są obowiązane do zakrywania ust i nosa używając do tego celu maski bądź odzieży lub jej części, dokonać dezynfekcji rąk, zachować odstęp 1,5 metra.

loading...