Dzisiaj w sali Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Kartuz  KARTËSKÔ SKRA. Uroczystość uświetnił występ chórów „Cartusia” i „Kakofonia” pod dyrekcją dr Małgorzaty Kuchtyk. KARTËSKÔ SKRA to doroczna nagroda Burmistrza Kartuz, która jest przyznawana za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy. W tym roku grono laureatów powiększyło się o kolejnych 8 osób/podmiotów. Dodatkowo Burmistrz Kartuz przyznał 1 nagrodę specjalną i 10 wyróżnień.


Laureaci nagrody zostali wybrani przez kapitułę nagrody spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców gminy, radnych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe.


Laureatom zostały wręczone statuetki, które zostały wykonane specjalnie na tą okazję przez uznaną artystkę Marię Wojtiuk. Autorkę do wykonania statuetki zainspirowała proza kaszubskiego pisarza Aleksandra Majkowskiego. Statuetka jest wyobrażeniem zwycięskiego „Ducha Warto” w otoczeniu 7 kartuskich gwiazd.


Nagroda KARTËSKÔ SKRA 2018


Sport


Sekcja Kolarska GKS „Cartusia“ Kartuzy

za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników sekcji kolarskiej GKS „Cartusia” Kartuzy w rywalizacji dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a szczególnie wkład w osiągnięcie przez wychowanka sekcji, Szymona Sajnoka, tytułu Mistrza Świata w Kolarstwie Torowym, który dał wiele radości kartuskim kibicom kolarstwa.


Pomagają innym


Roman Jażdżewski

za otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka i różnorodne działania wspierające rozwój Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Niemieckiej oraz partnerstwa Kartuzy – Duderstadt.


Robert Roda

za otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka oraz wspieranie kartuskiego sportu, dające szanse rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.


Kultura


Gabriela Jankowska

za różnorodne działania kształtujące wrażliwość dzieci na dziedzictwo kaszubskiej kultury, a szczególnie prowadzenie dziecięcego zespołu teatralnego „Świetliki” w Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, dającego możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

 

Przedsiębiorczość


Usługowy Zakład Elektryczny Andrzej Richert z Grzybna

za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy oferującej swoje usługi mieszkańcom, dającej nowe miejsca pracy i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a także otwartej na potrzeby lokalnej społeczności.


Kaszubski Związek Pracodawców z siedzibą w Żukowie

za promowanie Gminy Kartuzy jako miejsca aktywnych i przedsiębiorczych ludzi oraz prowadzenie działalności szkoleniowej wśród kaszubskich pracodawców i skuteczne reprezentowanie ich interesów.


Promocja


Roman Apolinary Regliński

za działalność na rzecz promocji Gminy Kartuzy poprzez dokumentowanie dziejów i piękna kartuskiej ziemi w książkach i publikacjach.


Ksiądz dr Grzegorz Lewandowski

za promocję Gminy Kartuzy poprzez organizację w Prokowie I Diecezjalnego Kongresu Grup Modlitewnych Ojca Pio oraz za troskę i serce dla budowania solidarnej wspólnoty parafialnej otwartej na potrzeby ludzi.


Wyróżnienia KARTËSKÔ SKRA 2018


Teresa Wejer i Urszula Gałka,

Zenon Sapała,

Małgorzata Walkosz-Lewandowska,

Urszula Cirocka,

Koło Gospodyń Wiejskich w Staniszewie,

Piotr Chistowski,

Maciej Hirsz,

Kamil Mateja,

Karina Lewińska.


Nagroda Specjalna KARTËSKÔ SKRA 2018


Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach.20180406_005_kartesko_skra
20180406_015_kartesko_skra
20180406_023_kartesko_skra
20180406_028_kartesko_skra
20180406_033_kartesko_skra
20180406_038_kartesko_skra
20180406_041_kartesko_skra
20180406_046_kartesko_skra
20180406_049_kartesko_skra
20180406_052_kartesko_skra
20180406_067_kartesko_skra
20180406_071_kartesko_skra
20180406_072_kartesko_skra
20180406_074_kartesko_skra
20180406_082_kartesko_skra
20180406_084_kartesko_skra
20180406_087_kartesko_skra
20180406_088_kartesko_skra
20180406_089_kartesko_skra
20180406_097_kartesko_skra
20180406_101_kartesko_skra
20180406_102_kartesko_skra
20180406_105_kartesko_skra
20180406_106_kartesko_skra
20180406_113_kartesko_skra
20180406_116_kartesko_skra
20180406_117_kartesko_skra
20180406_124_kartesko_skra
20180406_125_kartesko_skra
20180406_129_kartesko_skra
20180406_135_kartesko_skra
20180406_138_kartesko_skra
20180406_139_kartesko_skra
20180406_148_kartesko_skra
20180406_151_kartesko_skra
20180406_153_kartesko_skra
20180406_160_kartesko_skra
20180406_163_kartesko_skra
20180406_170_kartesko_skra
20180406_177_kartesko_skra
20180406_180_kartesko_skra
20180406_184_kartesko_skra
20180406_185_kartesko_skra
20180406_190_kartesko_skra
20180406_198_kartesko_skra
20180406_201_kartesko_skra
20180406_203_kartesko_skra
20180406_206_kartesko_skra
20180406_212_kartesko_skra
20180406_213_kartesko_skra
20180406_216_kartesko_skra
20180406_221_kartesko_skra
20180406_223_kartesko_skra
20180406_237_kartesko_skra
20180406_241_kartesko_skra
20180406_249_kartesko_skra
20180406_268_kartesko_skra
20180406_271_kartesko_skra
20180406_274_kartesko_skra
20180406_278_kartesko_skra
20180406_283_kartesko_skra
20180406_291_kartesko_skra
20180406_310_kartesko_skra
20180406_314_kartesko_skra
20180406_324_kartesko_skra