Zbliżają się obchody Tygodnia Mediacji w Kartuzach. Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach z tej okazji. Szczegóły w tekście poniżej!

19 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. w całej Polsce odbywają się obchody TYGODNIA MEDIACJI, organizowane w we wszystkich rejonach sądów powszechnych.

W każdym okręgu sądowym obchody są koordynowane przez sądy okręgowe. W naszym Regionie Pomorskim koordynatorem jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Całość obchodów w Polsce przebiega pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy w Kartuzach we współpracy z Urzędem Miejskim w Kartuzach i środowiskami mediatorów także przygotował bogaty program na dni 16-20 października, który został oceniony na spotkaniu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 29 września br. jako jeden z najbardziej atrakcyjnych programów oferujących możliwości popularyzacji mediacji w lokalnej społeczności Kartuz.

Koordynatorem organizacji Tygodnia Mediacji jest w imieniu Sądu Rejonowego pani sędzia koordynator Katarzyna Bójko-Narczewska. Obchodom będzie także patronował i w nich uczestniczył Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach SSR Adam Skórzewski.

Z inicjatywy Sądu oraz przy poparciu Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego w czwartek (12 października) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach (sala nr 27, godz. 11.00) podczas konferencji prasowej zostanie przedstawiona idea oraz program obchodów Tygodnia Mediacji w naszym mieście. Dowiemy się jakie przedsięwzięcia zostaną podjęte w ramach Tygodnia Mediacji i dlaczego mediacje są tak ważnym społecznie tematem.

 Na pytania dziennikarzy będą odpowiadać Adam Skórzewski, Prezes Sądu Rejonowego, Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, Jan Mazur, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Elżbieta Gończ, mediator.

Wg definicji Unii Europejskiej mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu , w której strony konfliktu lub sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Istotą mediacji jest dobrowolność.  Mediacje stały się popularne w Stanach Zjednoczonych około 40 lat temu. Systemy tzw. Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (znanego w Europie ADR – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION), których najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionym rodzajem jest M E D I A C J A, rozwinęły się także w Europie i stały się przedmiotem kodyfikacji na poziomie prawa Unii Europejskiej.

W Stanach Zjednoczonych mediacja jest sposobem rozwiązywania ok. 95% sporów cywilnych. Ma to bardzo zbawienny wpływ na poziom obciążenia sądów sprawami rozstrzyganymi na gruncie prawa cywilnego. W USA powstają liczne lokalne ośrodki mediacyjne tworzone przez lokalne władze wspólnie z wieloma zainteresowanymi służbami, by rozwiązywać spory lokalne w możliwe prostym i niekosztownym trybie, zmierzając do harmonizacji życia społecznego w miastach i lokalnych społecznościach.

Przed Polską stoi wyzwanie zwiększenia ilości spraw kierowanych przez sądy powszechne do mediacji. Statystyki wyrażające się ułamkami procentów spraw sądowych kierowanych do mediacji w naszym kraju wzywają do intensyfikacji działań wszystkich zainteresowanych, by ta metoda rozwiązywania sporów stała się w Polsce bardziej popularna, zakorzeniła się w świadomości społecznej i była także akceptowana przez środowiska sędziowskie i ogólnie zawody prawnicze.

Mamy wiele do zrobienia na rzecz mediacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Obchody Tygodnia Mediacji w całej Polsce są jednym ze sposobów popularyzacji tej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.

W czasie wszystkich dni Tygodnia Mediacji odbywać się będą dyżury mediatorów (Szczegółowy Program Obchodów stanowi załącznik do niniejszej Informacji Prasowej wraz z programem Konferencji), a 20 października w godz. 10:00 – 11:30 będzie miała miejsce Konferencja pt. “Mediacje Sporów Wyzwaniem Dla Lokalnej Społeczności Kartuz”.

Program przewiduje wystąpienia Adama Skórzewskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach, Elżbiety Gończ, Mediatora Sądu Okręgowego w Gdańsku, Jana Mazura, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz pani sędzi Katarzyny Bójko-Narczewskiej, koordynatora ds. Mediacji Sądu Rejonowego w Kartuzach.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy radnych i mieszkańców Kartuz, przedstawicieli instytucji publicznych miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także młodzież, która ma szanse włączyć się w problematykę mediacyjną podejmując wyzwanie zorganizowania systemu mediacji rówieśniczych w kartuskich szkołach. Ta forma mediacji w szkolnictwie jest już bardzo rozpowszechniona w wielu krajach na  świecie. Ci uczniowie, którzy zdobędą doświadczenie mediacyjne w konfliktach szkolnych , z pewnością będą zwolennikami tej metody rozwiązywania sporów w swoim dorosłym życiu.  Na znanej zasadzie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…..”.

Załącznik 1. Program Obchodów Tygodnia Mediacji 16-20.10.2017 w Kartuzach wraz z Programem Konferencji w dniu 20.10.17 w godz. 10:00-11.30.Skrót pozostałych informacji

Uwaga! Zmiany godzin pracy Punktu Paszportowego

Punkt Paszportowy w Kartuzach będzie nieczynny w poniedziałek (18 czerwca), środę (20 czerwca) i piątek (22 czerwca), natomiast ww wtorek i czwartek czynny będzie w godz. 8.00-15.00.

Nowe place zabaw i siłownie!

5 stref aktywności powstanie wkrótce w Gminie Kartuzy. Na ten cel Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury…

Kartuski Budżet Obywatelski. Propozycje mieszkańców

Niniejszym publikujemy zestawienie zbiorcze zgłoszonych propozycji projektów w ramach złożonych ankiet do II edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego.

Festyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Kartuskie Centrum Kultury i Wydział Kultury kartuskiego Starostwa Powiatowego zorganizowali w niedzielę w Parku im. "Solidarności" w Stolicy…

Olimpiada parafialna w Grzybnie

W Grzybnie, na placu przy kościele, odbyła się w ub. niedzielę Olimpiada Parafialna. Były konkurencje sportowe na wesoło, smakołyki (ciastka i gofry), a oprócz tego loteria fantowa…

Zawody strażackie w Mirachowie

Zmagania członków Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych miały miejsce w minioną niedzielę w Mirachowie. Tak samo było rok temu. To była świetna zabawa i aktywnie spędzony czas.

Pomieczyńska Huta. Turniej ringo

XVII Gminny Turniej Ringo, czyli Mistrzostwa Gminy Kartuzy w tej właśnie mało znanej, aczkolwiek interesującej dyscyplinie sportu, został rozegrany w minioną niedzielę w Pomieczyńskiej…

Międzynarodowy Puchar Kaszub

Zakończył się już Międzynarodowy Puchar Kaszub, XV Memoriał Braci Pryczkowskich. Zapaśnicy rywalizowali jak zawsze w Kartuzach, w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego.

Dzień seniora w Grzybnie

W minioną środę w Grzybnie, w restauracji FENIX, odbył się Dzień Seniora. Najstarsi mieszkańcy sołectwa biesiadowali tego dnia dzięki zaangażowaniu członków Rady Sołeckiej na czele…

Nowa łódź dla OSP Dzierżążno

Strażacy z OSP Dzierżążno zyskali nową ratowniczą łódź motorową, wyposażoną w sonar, o wartości 40 tys. zł. Została zakupiona dzięki firmie Inpro S.A, która przekazała na…

Dzień Dziecka w Gaju Świętopełka

Piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka odbył się w Gaju Świętopełka w minioną sobotę. Wędkarze, zarówno starsi, jak i ci najmłodsi, rywalizowali w zawodach spławikowych. Nie zabrakło…

Dni Mezowa 2018

Dni Mezowa 2018 - pod taką nazwą przebiegła sobotnia, tradycyjna już impreza organizowana właśnie przez mieszkańców Mezowa. Nie zabrakło licznych atrakcji dla wszystkich miejscowych…