Zbliżają się obchody Tygodnia Mediacji w Kartuzach. Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach z tej okazji. Szczegóły w tekście poniżej!

19 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. w całej Polsce odbywają się obchody TYGODNIA MEDIACJI, organizowane w we wszystkich rejonach sądów powszechnych.

W każdym okręgu sądowym obchody są koordynowane przez sądy okręgowe. W naszym Regionie Pomorskim koordynatorem jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Całość obchodów w Polsce przebiega pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy w Kartuzach we współpracy z Urzędem Miejskim w Kartuzach i środowiskami mediatorów także przygotował bogaty program na dni 16-20 października, który został oceniony na spotkaniu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 29 września br. jako jeden z najbardziej atrakcyjnych programów oferujących możliwości popularyzacji mediacji w lokalnej społeczności Kartuz.

Koordynatorem organizacji Tygodnia Mediacji jest w imieniu Sądu Rejonowego pani sędzia koordynator Katarzyna Bójko-Narczewska. Obchodom będzie także patronował i w nich uczestniczył Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach SSR Adam Skórzewski.

Z inicjatywy Sądu oraz przy poparciu Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego w czwartek (12 października) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach (sala nr 27, godz. 11.00) podczas konferencji prasowej zostanie przedstawiona idea oraz program obchodów Tygodnia Mediacji w naszym mieście. Dowiemy się jakie przedsięwzięcia zostaną podjęte w ramach Tygodnia Mediacji i dlaczego mediacje są tak ważnym społecznie tematem.

 Na pytania dziennikarzy będą odpowiadać Adam Skórzewski, Prezes Sądu Rejonowego, Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, Jan Mazur, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Elżbieta Gończ, mediator.

Wg definicji Unii Europejskiej mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu , w której strony konfliktu lub sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Istotą mediacji jest dobrowolność.  Mediacje stały się popularne w Stanach Zjednoczonych około 40 lat temu. Systemy tzw. Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (znanego w Europie ADR – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION), których najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionym rodzajem jest M E D I A C J A, rozwinęły się także w Europie i stały się przedmiotem kodyfikacji na poziomie prawa Unii Europejskiej.

W Stanach Zjednoczonych mediacja jest sposobem rozwiązywania ok. 95% sporów cywilnych. Ma to bardzo zbawienny wpływ na poziom obciążenia sądów sprawami rozstrzyganymi na gruncie prawa cywilnego. W USA powstają liczne lokalne ośrodki mediacyjne tworzone przez lokalne władze wspólnie z wieloma zainteresowanymi służbami, by rozwiązywać spory lokalne w możliwe prostym i niekosztownym trybie, zmierzając do harmonizacji życia społecznego w miastach i lokalnych społecznościach.

Przed Polską stoi wyzwanie zwiększenia ilości spraw kierowanych przez sądy powszechne do mediacji. Statystyki wyrażające się ułamkami procentów spraw sądowych kierowanych do mediacji w naszym kraju wzywają do intensyfikacji działań wszystkich zainteresowanych, by ta metoda rozwiązywania sporów stała się w Polsce bardziej popularna, zakorzeniła się w świadomości społecznej i była także akceptowana przez środowiska sędziowskie i ogólnie zawody prawnicze.

Mamy wiele do zrobienia na rzecz mediacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Obchody Tygodnia Mediacji w całej Polsce są jednym ze sposobów popularyzacji tej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.

W czasie wszystkich dni Tygodnia Mediacji odbywać się będą dyżury mediatorów (Szczegółowy Program Obchodów stanowi załącznik do niniejszej Informacji Prasowej wraz z programem Konferencji), a 20 października w godz. 10:00 – 11:30 będzie miała miejsce Konferencja pt. “Mediacje Sporów Wyzwaniem Dla Lokalnej Społeczności Kartuz”.

Program przewiduje wystąpienia Adama Skórzewskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach, Elżbiety Gończ, Mediatora Sądu Okręgowego w Gdańsku, Jana Mazura, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz pani sędzi Katarzyny Bójko-Narczewskiej, koordynatora ds. Mediacji Sądu Rejonowego w Kartuzach.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy radnych i mieszkańców Kartuz, przedstawicieli instytucji publicznych miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także młodzież, która ma szanse włączyć się w problematykę mediacyjną podejmując wyzwanie zorganizowania systemu mediacji rówieśniczych w kartuskich szkołach. Ta forma mediacji w szkolnictwie jest już bardzo rozpowszechniona w wielu krajach na  świecie. Ci uczniowie, którzy zdobędą doświadczenie mediacyjne w konfliktach szkolnych , z pewnością będą zwolennikami tej metody rozwiązywania sporów w swoim dorosłym życiu.  Na znanej zasadzie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…..”.

Załącznik 1. Program Obchodów Tygodnia Mediacji 16-20.10.2017 w Kartuzach wraz z Programem Konferencji w dniu 20.10.17 w godz. 10:00-11.30.Skrót pozostałych informacji

Spotkanie autorskie z Romualdem Bławatem

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z dr. Romualdem Tadeuszem Bławatem, autorem książki pt. Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość

XIX Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców

Cartusia SkiArena Nordic, jedyne takie miejsce na Pomorzu, stworzone 3 lata temu na Bilowie przez Janusza Meissnera, stała się dzisiaj miejscem rywalizacji w XLVI Igrzyskach Dzieci oraz XIX…

Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody KARTËSKÔ SKRA

Burmistrz Kartuz zaprasza do zgłaszania kandydatów do dorocznej nagrody "Kartëskô Skra" za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy w kategoriach: kultura,

Kartuscy seniorzy bawili się w Tłusty Czwartek

Już po raz ósmy w Kartuzach odbył się doroczny Bal Seniora, któremu patronował Burmistrz Kartuz. Koordynatorem przedsięwzięcia był kartuski oddział Polskiego Związku Emerytów i…

Perła Kaszub dla Burmistrza Kartuz

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, został laureatem Perły Kaszub (nagrody starosty kartuskiego) za zaangażowanie i realizację gminnych inwestycji, w szczególności tych…

Zebranie sprawozdawcze OSP Kartuzy

W minioną niedzielę członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach spotkali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym. Podsumowano miniony rok działalności OSP, która funkcjonuje…

Walne zebranie Koła nr 57 PZW

Wędkarze kartuskiego Koła nr 57 Polskiego Związku Wędkarskiego obradowali dzisiaj (w niedzielę) w Urzędzie Miejskim. Było to zebranie sprawozdawcze, w czasie którego podsumowano miniony…

Pożegnaliśmy zasłużonego strażaka-ochotnika

Dzisiaj w Mirachowie odbył się pogrzeb zasłużonego dla sołectwa strażaka-ochotnika, Jana Skierki. Przez wiele lat był on kierowcą samochodu ratowniczo-gaśniczego, uczestniczył w wielu…

Parking przy ul. Wzgórze Wolności w budowie

Przypominamy, że w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności trwają prace związane z budową nowego bezpłatnego parkingu miejskiego. Wkrótce pomieści on o wiele więcej samochodów niż poprzednio…

Dzień Seniora w Brodnicy Górnej

Wczoraj w Brodnicy Górnej najstarsi mieszkańcy sołectwa spotkali się w remizie strażackiej, aby wspólnie cieszyć się swoją obecnością i bawić na dorocznym balu seniora. Spotkanie…

5 gwiazdek European Athletics dla Biegu Arasmusa

Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne European Athletics przyznało po raz kolejny certyfikat jakości Biegowi Arasmusa, znanej imprezie rozgrywanej od dwóch lat w Kiełpinie. Tym razem…

Edukacja ekonomiczna wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego!

Od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany…