Zbliżają się obchody Tygodnia Mediacji w Kartuzach. Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach z tej okazji. Szczegóły w tekście poniżej!

19 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. w całej Polsce odbywają się obchody TYGODNIA MEDIACJI, organizowane w we wszystkich rejonach sądów powszechnych.

W każdym okręgu sądowym obchody są koordynowane przez sądy okręgowe. W naszym Regionie Pomorskim koordynatorem jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Całość obchodów w Polsce przebiega pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy w Kartuzach we współpracy z Urzędem Miejskim w Kartuzach i środowiskami mediatorów także przygotował bogaty program na dni 16-20 października, który został oceniony na spotkaniu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 29 września br. jako jeden z najbardziej atrakcyjnych programów oferujących możliwości popularyzacji mediacji w lokalnej społeczności Kartuz.

Koordynatorem organizacji Tygodnia Mediacji jest w imieniu Sądu Rejonowego pani sędzia koordynator Katarzyna Bójko-Narczewska. Obchodom będzie także patronował i w nich uczestniczył Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach SSR Adam Skórzewski.

Z inicjatywy Sądu oraz przy poparciu Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego w czwartek (12 października) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach (sala nr 27, godz. 11.00) podczas konferencji prasowej zostanie przedstawiona idea oraz program obchodów Tygodnia Mediacji w naszym mieście. Dowiemy się jakie przedsięwzięcia zostaną podjęte w ramach Tygodnia Mediacji i dlaczego mediacje są tak ważnym społecznie tematem.

 Na pytania dziennikarzy będą odpowiadać Adam Skórzewski, Prezes Sądu Rejonowego, Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, Jan Mazur, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Elżbieta Gończ, mediator.

Wg definicji Unii Europejskiej mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu , w której strony konfliktu lub sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Istotą mediacji jest dobrowolność.  Mediacje stały się popularne w Stanach Zjednoczonych około 40 lat temu. Systemy tzw. Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (znanego w Europie ADR – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION), których najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionym rodzajem jest M E D I A C J A, rozwinęły się także w Europie i stały się przedmiotem kodyfikacji na poziomie prawa Unii Europejskiej.

W Stanach Zjednoczonych mediacja jest sposobem rozwiązywania ok. 95% sporów cywilnych. Ma to bardzo zbawienny wpływ na poziom obciążenia sądów sprawami rozstrzyganymi na gruncie prawa cywilnego. W USA powstają liczne lokalne ośrodki mediacyjne tworzone przez lokalne władze wspólnie z wieloma zainteresowanymi służbami, by rozwiązywać spory lokalne w możliwe prostym i niekosztownym trybie, zmierzając do harmonizacji życia społecznego w miastach i lokalnych społecznościach.

Przed Polską stoi wyzwanie zwiększenia ilości spraw kierowanych przez sądy powszechne do mediacji. Statystyki wyrażające się ułamkami procentów spraw sądowych kierowanych do mediacji w naszym kraju wzywają do intensyfikacji działań wszystkich zainteresowanych, by ta metoda rozwiązywania sporów stała się w Polsce bardziej popularna, zakorzeniła się w świadomości społecznej i była także akceptowana przez środowiska sędziowskie i ogólnie zawody prawnicze.

Mamy wiele do zrobienia na rzecz mediacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Obchody Tygodnia Mediacji w całej Polsce są jednym ze sposobów popularyzacji tej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.

W czasie wszystkich dni Tygodnia Mediacji odbywać się będą dyżury mediatorów (Szczegółowy Program Obchodów stanowi załącznik do niniejszej Informacji Prasowej wraz z programem Konferencji), a 20 października w godz. 10:00 – 11:30 będzie miała miejsce Konferencja pt. “Mediacje Sporów Wyzwaniem Dla Lokalnej Społeczności Kartuz”.

Program przewiduje wystąpienia Adama Skórzewskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach, Elżbiety Gończ, Mediatora Sądu Okręgowego w Gdańsku, Jana Mazura, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz pani sędzi Katarzyny Bójko-Narczewskiej, koordynatora ds. Mediacji Sądu Rejonowego w Kartuzach.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy radnych i mieszkańców Kartuz, przedstawicieli instytucji publicznych miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także młodzież, która ma szanse włączyć się w problematykę mediacyjną podejmując wyzwanie zorganizowania systemu mediacji rówieśniczych w kartuskich szkołach. Ta forma mediacji w szkolnictwie jest już bardzo rozpowszechniona w wielu krajach na  świecie. Ci uczniowie, którzy zdobędą doświadczenie mediacyjne w konfliktach szkolnych , z pewnością będą zwolennikami tej metody rozwiązywania sporów w swoim dorosłym życiu.  Na znanej zasadzie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…..”.

Załącznik 1. Program Obchodów Tygodnia Mediacji 16-20.10.2017 w Kartuzach wraz z Programem Konferencji w dniu 20.10.17 w godz. 10:00-11.30.Skrót pozostałych informacji

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały w sprawie: tryby postępowania o udzielenie dotacji z budżetu  Gminy Kartuzy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie…

Kiełpino. Bieg Arasmusa. Wspaniała sportowa atmosfera

Bieg Arasmusa miał miejsce wczoraj w Kiełpinie. To było prawdziwe święto sportu. Do Gminy Kartuzy przybyły rzesze miłośników biegania. Jak czytamy na stronie organizatora, 648 osób…

Młodzież z Duderstadt i Hamm na spotkaniu z Burmistrzem

Młodzież ze Szkoły Katolickiej, Szkoły podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach wraz ze swoimi przyjaciółmi z niemieckich miast Duderstadt i…

Rusza wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu”

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszy już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę na zadanie, które będzie realizowane w ramach Kompleksowej…

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy na 2019

Zapraszamy do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Tłumy biegaczy i moc atrakcji w Kiełpinie

Organizatorzy Biegu Arasmusa w Kiełpinie już odliczają dni do trzeciej odsłony jednego z największych biegów na dystansie 5 kilometrów na Pomorzu. Do Kiełpina przyjedzie ponad 1,5 tysiąca…

Seniorzy z Energią. Zapisz się już dzisiaj

Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 30 lat ponad 40 procent Polaków liczyć sobie będzie więcej niż 60 lat. Jednak w naszej gminie, zgodnie z danymi Głównego…

Kartuski Budżet Obywatelski. Czas na głosowanie!

Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki),

II Plener Artystyczny. Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dzisiaj ponad 300 młodych ludzi z niemal wszystkich szkół z Gminy Kartuzy wzięło udział w warsztatach zorganizowanych w ramach II Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku. Dr Czesław…

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Biblioteki

5 września w budynku Dworca Integracyjnego miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach.

Kolejne wsparcie dla jednostek OSP

Burmistrz Kartuz podpisał w minionym tygodniu dwie umowy o dofinansowanie na zakup sprzętu dla  jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękujemy!