5 września w budynku Dworca Integracyjnego miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach. Mieliśmy zaszczyt gościć m.in. Stanisława Lamczyka, Posła na Sejm RP, jak również Ryszarda Świlskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego.

5 września 2018 r. o godzinie 12:00 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach oficjalnie wznawiała swą działalność w nowej siedzibie mieszczącej się w budynku Dworca Integracyjnego w Kartuzach przy ul. Dworzec  4.


Budowa lokalu Biblioteki została zrealizowana w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz jako zadanie pn. Budowa Biblioteki plus m.in. na działania Klubu Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.


Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Powierzchnia użytkowa Biblioteki obejmuje 525m2. Nowa lokalizacja obejmuje: Wypożyczalnię dla Dorosłych połączoną z Czytelnią, Wypożyczalnię multimediów, Wypożyczalnię dla Dzieci połączoną z Wypożyczalnią czytaków, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, kącik prasy, stanowiska komputerowe oraz pomieszczenia biurowe, socjalne i magazyny.


Dzięki windzie i wyeliminowaniu w budynku Dworca Integracyjnego barier architektonicznych, Biblioteka stanowi przestrzeń przyjazną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zainstalowany monitoring oraz stała obecność pracownika ochrony czyni ją również w pełni bezpieczną.


Zakup wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Kartuzach zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020). Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa, otrzymaliśmy 412 tys. 500 zł.


Z tych funduszy Biblioteka zakupiła kompleksowe wyposażenie, na które składają się m.in. regały, szafy, biurka, stoliki, krzesła, sofy, fotele, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, nowoczesne oświetlenie, designerskie dekoracje.


Z dofinansowania NPRC Priorytet 2 został także zakupiony projekt aranżacji pomieszczeń Biblioteki, który wykonał dyplomowany architekt wnętrz dr hab. Jan Sikora, autor znanych projektów m.in. Mediateki w Sopocie „Sopoteka” oraz Stacji Kultura w Rumi.


Stylistyka wyposażenia kartuskiej Biblioteki łączy elementy nowoczesnego designu – m.in. szkło, metal, oświetlenie z elementami nawiązującymi do tradycji naszego regionu (drewno, wiklina, stylizowane krzesła, lampy, kolorystyka).


Dzięki realizacji zadań w ramach NPRC Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020, kartuska Biblioteka spełniać będzie warunki Certyfikatu Biblioteka + , który jest prestiżowym wyróżnieniem potwierdzającym, że placówka funkcjonuje zgodnie z najlepszymi światowymi standardami zarówno pod względem infrastruktury i wykorzystania nowych technologii, jak i obsługi czytelnika.


Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowników do odwiedzin. Wypożyczalnia dla Dorosłych: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 18:00 , środy w godz. 10:00 – 18:00, soboty w godz. 9:00 – 15:00. Wypożyczalnia dla Dzieci czynna będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9:00 do 17:00.

 

bibl otw (41)
bibl otw (49)
bibl otw (42)
bibl otw (24)
bibl otw (70)
bibl otw (11)
bibl otw (44)
bibl otw (52)
bibl otw (47)
bibl otw (14)
bibl otw (54)
bibl otw (45)
bibl otw (65)
bibl otw (59)
bibl otw (51)
bibl otw (22)
bibl otw (17)
bibl otw (40)
bibl otw (46)
bibl otw (62)
bibl otw (8)
bibl otw (72)
bibl otw (53)
bibl otw (29)
bibl otw (67)
bibl otw (63)
bibl otw (19)
bibl otw (36)
bibl otw (73)
bibl otw (26)
bibl otw (23)
bibl otw (1)
bibl otw (43)
bibl otw (48)
bibl otw (64)
bibl otw (27)
bibl otw (30)
bibl otw (12)
bibl otw (16)
bibl otw (28)
bibl otw (5)
bibl otw (56)
bibl otw (15)
bibl otw (38)
bibl otw (55)
bibl otw (13)
bibl otw (9)
bibl otw (3)
bibl otw (10)
bibl otw (57)
bibl otw (18)
bibl otw (34)
bibl otw (68)
bibl otw (35)
bibl otw (31)
bibl otw (66)
bibl otw (2)
bibl otw (37)
bibl otw (39)
bibl otw (69)
bibl otw (6)
bibl otw (4)
bibl otw (25)
bibl otw (50)
bibl otw (33)
bibl otw (21)
bibl otw (20)
bibl otw (7)
bibl otw (58)
bibl otw (60)
bibl otw (71)
bibl otw (32)
bibl otw (61)