Tradycyjnie co roku we wrześniu w kartuskim lesie k/Kalisk odbywają się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny światowej oraz obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość. Podobnie było i dzisiaj. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców w asyście niezastąpionej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach spod Urzędu Miejskiego w Kartuzach do kościoła św. Kazimierza, gdzie odbyła się koncelebrowana msza św. w intencji ojczyzny i pamięci ofiar II Wojny Światowej. Liturgii przewodniczył ks. kanonik dr Ryszard Różycki.

 

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się autokarami pod pomnik pomordowanych w kartuskim lesie k/Kalisk. W tym miejscu w latach II Wojny Światowej zamordowanych zostało 329 mieszkańców powiatu kartuskiego. Uroczystość poprowadził Edmund Kwidziński Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Słowo wstępne wygłosił Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz. Okolicznościową modlitwę wygłosił ks. dr Ryszard Różycki, a Apel Pamięci poprowadził Ireneusz Moskal Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. W Apelu uczestniczyli harcerze z I Drużyny Harcerskiej im. Hieronima Derdowskiego działającej przy Szkole Podstawowej w Kolonii. W spotkaniu przy mogile w kaliskim lesie uczestniczyły także zuchy z Gromady Zuchowej z Mirachowa.

 

Po Apelu odbyło się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem pomordowanych. Delegacji gminy Kartuzy przewodniczył Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński, a towarzyszyli mu: Ryszard Świlski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Zastępcy Burmistrza - Sylwia Biankowska i Wojciech Jaworowski oraz Krzysztof Pawłowski Komendant Straży Miejskiej w Kartuzach. Kartuską Radę Miejską reprezentowali Andrzej Pryczkowski Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący: Ryszard Duszyński i Halina Steinka oraz radni: Witold Wojewódka, Mariusz Treder, Marek Bemowski i Edmund Kotłowski. Delegacji z Powiatu Kartuskiego przewodniczyła pani Janina Kwiecień Starosta Kartuski z towarzyszeniem Mirosława Szutenberga - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Ponadto kwiaty składali także przedstawiciele kombatantów, instytucji kultury, związków i organizacji oraz uczniowie kartuskich szkół, przedstawiciele sołectwa Kaliska.

Na zakończenie części oficjalnej uczniowie ZKiW w Dzierżążnie zaprezentowali przepiękny montaż słowno-muzyczny, po którym odbyło się zakończenie części oficjalnej i odprowadzenie sztandarów. Po części oficjalnej, prowadzący uroczystość, Edmund Kwidziński zaprosił wszystkich do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach na strażacką grochówkę.

20180917_001_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_004_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_005_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_007_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_009_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_011_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_014_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_017_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_018_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_024_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_025_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_029_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_032_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_034_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (1)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (2)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (3)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (4)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (5)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (6)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (7)
20180917_035_kaliska_uroczystosci-gminne (8)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (1)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (2)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (3)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (4)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (5)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (6)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (7)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (8)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (9)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (10)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (11)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (12)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (13)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (14)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (15)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (16)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (17)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (18)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (19)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (20)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (21)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (22)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (23)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (24)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (25)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne (26)
20180917_138_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_146_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_150_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_152_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_155_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_157_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_158_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_162_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_168_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_172_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_176_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_181_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_186_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_188_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_191_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_192_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_193_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_194_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_199_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_200_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_201_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_204_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_207_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_211_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_213_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_215_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_217_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_219_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_236_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_237_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_242_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_245_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_246_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_247_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_253_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_259_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_272_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_274_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_276_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_284_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_289_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_294_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_295_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_300_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_302_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_384_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_385_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_386_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_387_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_389_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_390_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_391_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_392_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_393_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_394_kaliska_uroczystosci-gminne
20180917_395_kaliska_uroczystosci-gminne (1)
20180917_395_kaliska_uroczystosci-gminne (4)
20180917_395_kaliska_uroczystosci-gminne