W Kartuzach tradycyjnie uczczono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy Kartuz, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych, instytucji, lokalnych samorządów i parlamentu w osobie Posła na sejm Stanisława Lamczyka.

Na zaproszenie Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego Burmistrza Kartuz oraz Bogdana Łapy Starosty Kartuskiego w uroczystościach udział wzięli radni Rady Miejskiej w Kartuzach, radni Powiatu Kartuskiego oraz przedstawiciele ugrupowań politycznych działających na terenie powiatu kartuskiego.

 

Msza św w intencji ojczyzny odprawiona została w kościele św. Kazimierza w Kartuzach, a liturgii przewodniczył ks. proboszcz dr Ryszard Różycki. Po mszy, kolejna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów. Słowo wstępne i podziękowania za udział wszystkim przybyłym złożył Burmistrz Kartuz.

Po godz. 11 zebrani goście przeszli na kartuski rynek, gdzie odbył się tradycyjny koncert orkiestry OSP oraz specjalny program przygotowany przez młodzież z Centrum Inicjatyw Lokalnych i tradycyjna grochówka.

   

Specjalne podziękowania

kierujemy także harcerzom z Kartuz i Kolonii oraz uczniom Liceum ZSO 2 w Kartuzach z klasy policyjnej za pomoc przy organizacji przekazywania pamiątek, biało-czerwonych baloników i wiatraczków dla dzieci oraz poczęstunku dla uczestników uroczystości.

20190503_006_uroczystosci_3maja
20190503_007_uroczystosci_3maja
20190503_009_uroczystosci_3maja
20190503_014_uroczystosci_3maja
20190503_015_uroczystosci_3maja
20190503_026_uroczystosci_3maja
20190503_028_uroczystosci_3maja
20190503_029_uroczystosci_3maja
20190503_031_uroczystosci_3maja
20190503_034_uroczystosci_3maja
20190503_035_uroczystosci_3maja
20190503_038_uroczystosci_3maja
20190503_042_uroczystosci_3maja
20190503_047_uroczystosci_3maja
20190503_048_uroczystosci_3maja
20190503_049_uroczystosci_3maja
20190503_053_uroczystosci_3maja
20190503_059_uroczystosci_3maja
20190503_063_uroczystosci_3maja
20190503_066_uroczystosci_3maja
20190503_074_uroczystosci_3maja
20190503_077_uroczystosci_3maja
20190503_078_uroczystosci_3maja
20190503_079_uroczystosci_3maja
20190503_087_uroczystosci_3maja
20190503_089_uroczystosci_3maja
20190503_091_uroczystosci_3maja
20190503_092_uroczystosci_3maja
20190503_095_uroczystosci_3maja
20190503_097_uroczystosci_3maja
20190503_103_uroczystosci_3maja
20190503_105_uroczystosci_3maja
20190503_107_uroczystosci_3maja
20190503_113_uroczystosci_3maja
20190503_115_uroczystosci_3maja
20190503_116_uroczystosci_3maja
20190503_117_uroczystosci_3maja
20190503_118_uroczystosci_3maja
20190503_120_uroczystosci_3maja
20190503_121_uroczystosci_3maja
20190503_122_uroczystosci_3maja
20190503_124_uroczystosci_3maja
20190503_129_uroczystosci_3maja
20190503_131_uroczystosci_3maja
20190503_134_uroczystosci_3maja
20190503_138_uroczystosci_3maja
20190503_141_uroczystosci_3maja
20190503_144_uroczystosci_3maja
20190503_146_uroczystosci_3maja
20190503_149_uroczystosci_3maja
20190503_150_uroczystosci_3maja
20190503_153_uroczystosci_3maja
20190503_156_uroczystosci_3maja
20190503_157_uroczystosci_3maja
20190503_160_uroczystosci_3maja
20190503_163_uroczystosci_3maja
20190503_165_uroczystosci_3maja
20190503_167_uroczystosci_3maja
20190503_168_uroczystosci_3maja
20190503_173_uroczystosci_3maja
20190503_176_uroczystosci_3maja
20190503_181_uroczystosci_3maja
20190503_182_uroczystosci_3maja
20190503_185_uroczystosci_3maja
20190503_188_uroczystosci_3maja
20190503_190_uroczystosci_3maja
20190503_192_uroczystosci_3maja
20190503_195_uroczystosci_3maja
20190503_197_uroczystosci_3maja
20190503_201_uroczystosci_3maja
20190503_203_uroczystosci_3maja
20190503_206_uroczystosci_3maja
20190503_209_uroczystosci_3maja
20190503_211_uroczystosci_3maja
20190503_214_uroczystosci_3maja
20190503_215_uroczystosci_3maja
20190503_218_uroczystosci_3maja
20190503_220_uroczystosci_3maja
20190503_221_uroczystosci_3maja
20190503_223_uroczystosci_3maja
20190503_225_uroczystosci_3maja
20190503_226_uroczystosci_3maja
20190503_230_uroczystosci_3maja
20190503_235_uroczystosci_3maja
20190503_238_uroczystosci_3maja
20190503_239_uroczystosci_3maja
20190503_243_uroczystosci_3maja
20190503_245_uroczystosci_3maja
20190503_249_uroczystosci_3maja
20190503_252_uroczystosci_3maja
20190503_255_uroczystosci_3maja
20190503_260_uroczystosci_3maja
20190503_261_uroczystosci_3maja
20190503_268_uroczystosci_3maja
20190503_270_uroczystosci_3maja
20190503_271_uroczystosci_3maja
20190503_279_uroczystosci_3maja