Franciszek Kwidziński, Honorowy Obywatel Kartuz, odszedł do Wieczności przy akompaniamencie kaszubskich pieśni. To był uroczysty i piękny pogrzeb.

Zmarłego żegnały tłumy Kaszubów z Kartuz i nie tylko, przybyły też liczne delegacje. Nie zabrakło mowy pożegnalnej Burmistrza Kartuz oraz przedstawicieli Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby", jak również Kartuskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Przeczytaj więcej o śp. Franciszku Kwidzińskim.Poniżej treść przemówienia, wygłoszonego w czasie mszy św. żałobnej przez Burmistrza Kartuz.


Szanowna Pani Lucyno, małżonko Śp. Franciszka Kwidzińskiego, Pogrążona w smutku najbliższa rodzino, Czcigodni Księża, Członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Kartuz, Mieszkańcy Kartuz, Kaszubi i wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej mszy żałobnej, w czasie której żegnamy Franciszka Kwidzińskiego, Honorowego Obywatela Kartuz.

Śp. Franciszek Kwidziński wielkimi literami zapisał się w historii naszego miasta oraz całych Kaszub. Kaszub, które były jego wielką miłością. Był prawdziwym Kaszubą, z krwi i kości kartuzianinem. Dzisiaj żegnamy go, wiedząc, jak wielki wkład wniósł w propagowanie kultury kaszubskiej i jak ważną postacią był dla nas wszystkich.

Śp. Franciszka Kwidzińskiego szanowaliśmy i podziwialiśmy za to, że z niebywałą konsekwencją, od 1961 roku, a więc przez 58 lat, społecznie kierował Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca "Kaszuby", za co w 50-lecie kierowania tym zespołem, w 2011 roku, otrzymał – jako pierwszy mieszkaniec – tytuł Honorowego Obywatela Kartuz. Był wielkim ambasadorem Kartuz i Kaszub.

Franciszek Kwidziński zabiegał o zachowanie autentyczności strojów kaszubskich i ludowych utworów muzycznych. Był wielkim tradycjonalistą, autorem książki pt. Kaszubskie stroje ludowe. Sam zajmował się dokumentowaniem działalności zespołu - prowadził kroniki, gromadził pamiątki.

Za swoją społeczną pracę otrzymał setki dyplomów i nagród. Został wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Ziemi Gdańskiej, Medalem „Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem Stolema, Medalem „Za Zasługi dla Twórczości Ludowej”, Medalem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a także odznaczeniami zagranicznymi. W 2008 roku został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie.

Franciszek Kwidziński był pasjonatem i społecznikiem. Jego wkład w budowanie historii Kartuz, Stolicy Kaszub, jest nieoceniony. Dziękujemy mu za życie poświęcone propagowaniu kultury kaszubskiej i mamy nadzieję, że jego dzieło będzie nie tylko wzorcem do naśladowania, ale również będzie kultywowane i rozwijane jako znaczący wkład dla zachowania wiary, mowy i tradycji naszych Ojców.

Niech spoczywa w pokoju!


DSC_9826
DSC_9836
DSC_9839
DSC_9851
DSC_9869
DSC_9872
DSC_9874
DSC_9877
DSC_9884
DSC_9891
DSC_9893
DSC_9896
DSC_9902
DSC_9912
DSC_9914
DSC_9916
DSC_9921
DSC_9923
DSC_9934
DSC_9944
DSC_9947
DSC_9948
DSC_9950
DSC_9953
DSC_9955
DSC_9959
DSC_9966
DSC_9968
DSC_9970
DSC_9974
DSC_9978
DSC_9980
DSC_9981
DSC_9982
DSC_9983
DSC_9986
DSC_9989
DSC_9990
DSC_9996
DSC_0001
DSC_0004
DSC_0006
DSC_0009
DSC_0011
DSC_0013
DSC_0020
DSC_0023
DSC_0028
DSC_0031
DSC_0033
DSC_0035
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0043
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0054
DSC_0057
DSC_0059
DSC_0061
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0070
DSC_0079
DSC_0081
DSC_0085
DSC_0090
DSC_0096
DSC_0102
DSC_0109
DSC_0116
DSC_0124
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0135
DSC_0149
DSC_0154
DSC_0166
DSC_0174
DSC_0177
DSC_0183
DSC_0175
DSC_0186
DSC_0187
DSC_0189
DSC_0200
DSC_0202
DSC_0204
DSC_0208
DSC_0210
DSC_0217
DSC_0225
DSC_0233
DSC_0237
DSC_0244
DSC_0257
DSC_0266
DSC_0273
DSC_0275
DSC_0278
DSC_0283
DSC_0286
DSC_0291
DSC_0299
DSC_0301
DSC_0303
DSC_0306
DSC_0312
DSC_0315
DSC_0325
DSC_0330
DSC_0332
DSC_0343
DSC_0356
DSC_0363
1
DSC_0377
DSC_0382
DSC_0388
DSC_0390
DSC_0393
DSC_0407
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0418
DSC_0424
DSC_0428
DSC_0433
DSC_0438
DSC_0440
DSC_0447
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0458
DSC_0463
DSC_0464
DSC_0468
DSC_0472
DSC_0483
DSC_0475
DSC_0486