Dzisiaj w Kartuzach miały miejsce uroczystości patriotyczne z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy Kartuz, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych, instytucji, lokalnych samorządów i parlamentu w osobie Posła na sejm Stanisława Lamczyka.

Na zaproszenie Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego Burmistrza Kartuz oraz Janiny Kwiecień Starosty Kartuskiego przybył również Hubert Lewna Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, radni Rady Miejskiej w Kartuzach na czele z Andrzejem Pryczkowskim Przewodniczącym Rady oraz przedstawicielami ugrupowań politycznych działających na terenie powiatu kartuskiego.
 
 

Tradycyjnie, msza św w intencji ojczyzny odprawiona została w kościele św. Kazimierza w Kartuzach, a liturgii przewodniczył ks. proboszcz dr Ryszard Różycki. Po mszy, kolejna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów. Słowo wstępne i podziękowania za udział wszystkim przybyłym złożył Burmistrz Kartuz, zaś Maria Kowalewska Przewodnicząca Kartuskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przeczytała w języku kaszubskim Preambułę Konstytucji 3 Maja z 1791 roku.
 
 
Niemal tradycją jest także specjalny koncert orkiestry OSP na kartuskim Rynku tuż po zakończeniu części oficjalnej uroczystości w Kartuzach. Tam, na wszystkich czekał specjalny program przygotowany przez młodzież z Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz tradycyjna grochówka.
Specjalne podziękowania kierujemy także kartuskim harcerzom oraz uczniom Liceum ZSO 2 w Kartuzach z klasy policyjnej za pomoc przy organizacji poczęstunku dla uczestników uroczystości.
 
 
 
W tym dniu czekała jeszcze jedna specjalnie przygotowana niespodzianka - koncert zespołu Cappella Gedanensis, ale o tym w kolejnym artykule... Koncert dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości20180503_001_konstytucja_3maja
20180503_002_konstytucja_3maja
20180503_003_konstytucja_3maja
20180503_004_konstytucja_3maja
20180503_005_konstytucja_3maja
20180503_006_konstytucja_3maja
20180503_007_konstytucja_3maja
20180503_008_konstytucja_3maja
20180503_009_konstytucja_3maja
20180503_010_konstytucja_3maja
20180503_011_konstytucja_3maja
20180503_012_konstytucja_3maja
20180503_013_konstytucja_3maja
20180503_014_konstytucja_3maja
20180503_015_konstytucja_3maja
20180503_016_konstytucja_3maja
20180503_017_konstytucja_3maja
20180503_018_konstytucja_3maja
20180503_019_konstytucja_3maja
20180503_020_konstytucja_3maja
20180503_021_konstytucja_3maja
20180503_022_konstytucja_3maja
20180503_023_konstytucja_3maja
20180503_024_konstytucja_3maja
20180503_025_konstytucja_3maja
20180503_026_konstytucja_3maja
20180503_027_konstytucja_3maja
20180503_028_konstytucja_3maja
20180503_030_konstytucja_3maja
20180503_031_konstytucja_3maja
20180503_032_konstytucja_3maja
20180503_033_konstytucja_3maja
20180503_034_konstytucja_3maja
20180503_036_konstytucja_3maja
20180503_037_konstytucja_3maja
20180503_038_konstytucja_3maja
20180503_039_konstytucja_3maja
20180503_040_konstytucja_3maja
20180503_041_konstytucja_3maja
20180503_042_konstytucja_3maja
20180503_043_konstytucja_3maja
20180503_045_konstytucja_3maja
20180503_046_konstytucja_3maja
20180503_049_konstytucja_3maja
20180503_052_konstytucja_3maja
20180503_053_konstytucja_3maja
20180503_057_konstytucja_3maja
20180503_058_konstytucja_3maja
20180503_059_konstytucja_3maja
20180503_060_konstytucja_3maja
20180503_061_konstytucja_3maja
20180503_063_konstytucja_3maja
20180503_064_konstytucja_3maja
20180503_065_konstytucja_3maja
20180503_067_konstytucja_3maja
20180503_068_konstytucja_3maja
20180503_069_konstytucja_3maja
20180503_070_konstytucja_3maja
20180503_071_konstytucja_3maja
20180503_072_konstytucja_3maja
20180503_073_konstytucja_3maja
20180503_074_konstytucja_3maja
20180503_075_konstytucja_3maja
20180503_077_konstytucja_3maja
20180503_078_konstytucja_3maja
20180503_079_konstytucja_3maja
20180503_081_konstytucja_3maja
20180503_083_konstytucja_3maja
20180503_084_konstytucja_3maja
20180503_085_konstytucja_3maja
20180503_088_konstytucja_3maja
20180503_091_konstytucja_3maja
20180503_092_konstytucja_3maja
20180503_093_konstytucja_3maja
20180503_095_konstytucja_3maja
20180503_097_konstytucja_3maja
20180503_098_konstytucja_3maja
20180503_100_konstytucja_3maja
20180503_101_konstytucja_3maja
20180503_103_konstytucja_3maja
20180503_104_konstytucja_3maja
20180503_106_konstytucja_3maja
20180503_107_konstytucja_3maja
20180503_108_konstytucja_3maja
20180503_109_konstytucja_3maja
20180503_110_konstytucja_3maja
20180503_112_konstytucja_3maja
20180503_113_konstytucja_3maja
20180503_114_konstytucja_3maja
20180503_115_konstytucja_3maja
20180503_116_konstytucja_3maja
20180503_117_konstytucja_3maja
20180503_118_konstytucja_3maja
20180503_119_konstytucja_3maja
20180503_120_konstytucja_3maja
20180503_121_konstytucja_3maja
20180503_122_konstytucja_3maja
20180503_123_konstytucja_3maja
20180503_125_konstytucja_3maja
20180503_126_konstytucja_3maja
20180503_127_konstytucja_3maja
20180503_130_konstytucja_3maja
20180503_131_konstytucja_3maja
20180503_132_konstytucja_3maja
20180503_133_konstytucja_3maja
20180503_135_konstytucja_3maja
20180503_136_konstytucja_3maja
20180503_137_konstytucja_3maja
20180503_138_konstytucja_3maja
20180503_139_konstytucja_3maja
20180503_140_konstytucja_3maja
20180503_141_konstytucja_3maja
20180503_142_konstytucja_3maja
20180503_143_konstytucja_3maja
20180503_144_konstytucja_3maja
20180503_145_konstytucja_3maja
20180503_146_konstytucja_3maja
20180503_147_konstytucja_3maja
20180503_148_konstytucja_3maja
20180503_149_konstytucja_3maja
20180503_150_konstytucja_3maja
20180503_151_konstytucja_3maja
20180503_152_konstytucja_3maja
20180503_153_konstytucja_3maja
20180503_154_konstytucja_3maja
20180503_155_konstytucja_3maja
20180503_156_konstytucja_3maja
20180503_157_konstytucja_3maja
20180503_158_konstytucja_3maja
20180503_160_konstytucja_3maja
20180503_161_konstytucja_3maja
20180503_162_konstytucja_3maja
20180503_163_konstytucja_3maja
20180503_164_konstytucja_3maja
20180503_166_konstytucja_3maja
20180503_167_konstytucja_3maja
20180503_168_konstytucja_3maja
20180503_170_konstytucja_3maja
20180503_171_konstytucja_3maja
20180503_172_konstytucja_3maja
20180503_173_konstytucja_3maja
20180503_179_konstytucja_3maja
20180503_181_konstytucja_3maja
20180503_182_konstytucja_3maja