W Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach im. dra Aleksandra Majkowskiego odbył się XIV Festiwal Piosenki w Języku Kaszubskim oraz XV Konkurs Wiedzy o Aleksandrze Majkowskim i Regionie.

Oba wydarzenia objęte były patronatami Burmistrza Kartuz oraz  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Kartuzach.


W konkursach wzięły udział następujące szkoły podstawowe:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie, Zespół Kształcenia i Wychowania w  Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Mirachowie, Szkoła Podstawowa w Staniszewie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, Szkoła Podstawowa nr 5 im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach.


Celem Festiwalu Piosenki w Języku Kaszubskim jest popularyzacja kultury i tradycji naszego regionu poprzez wykonywanie pieśni kaszubskich i propagowanie współczesnej piosenki w tym właśnie języku.


W Konkursie Piosenki w Języku Kaszubskim dla Szkół Podstawowych w kategorii „SOLIŚCI” Komisja konkursowa w składzie Maria Trepczyk, Dagmara Gajewska oraz Ludwika Czerwionka po burzliwych dyskusjach  przyznała nagrody w następujących kategoriach:


Klasy IV – VII

I miejsce Michał Król,  Szkoła Podstawowa w Prokowie.

II miejsce Weronika Korczyńska z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej oraz Fabian Marszałkowski ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie.


W kategorii „ZESPÓŁ” komisja przyznała następujące miejsca:

Klasy 0 – III

I miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania z  Dierżążnie.

Klasy IV – VII

I miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej oraz Zespół Szkół w Staniszewie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kartuzach.


W tym samym dniu odbył się także XV Gminny Konkurs Wiedzy o Aleksandrze Majkowskim.


Celem tego konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży postaci wybitnego Kaszuby Aleksandra Majkowskiego oraz kultury kaszubskiej.


W tym roku w związku 95-leciem nadania praw miejskich Kartuzom oraz 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości tematem konkursu była także historia naszego miasta od średniowiecza do współczesności. 


Komisja w składzie Barbara Kąkol, Jerzy Tutkowski i Anna Dawidowska przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kartuzach,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach,

III miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.


Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Burmistrza Kartuz oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kartuzy.


Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czasie apelu, który odbył się z okazji Dnia Patrona Aleksandra Majkowskiego.


W uroczystości wzięli udział Sylwia Biankowska, zastępca Burmistrza Kartuz, Maria Wenta-Barlak, dyrektor  ZSO nr 2 w Kartuzach, wicedyrektorzy szkoły oraz przedstawiciel Rady Rodziców przy ZSO nr 2, pani Joanna Kobiela.


dzien patr sp5 (1)
dzien patr sp5 (2)
dzien patr sp5 (3)
dzien patr sp5 (4)
dzien patr sp5 (5)
dzien patr sp5 (6)
dzien patr sp5 (7)
dzien patr sp5 (8)
dzien patr sp5 (9)
dzien patr sp5 (10)
dzien patr sp5 (11)
dzien patr sp5 (12)
dzien patr sp5 (13)