Uprzejmie informujemy, że na terenie Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze od 3 września trwa Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie pn. Geometria kamienia – poszukiwanie formy. Zakończy się ono 22 września.

Planowanym efektem Sympozjum jest powstanie obiektów rzeźbiarskich i osadzenie ich w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kartuzy (oczywiście w kontekście zaistniałej architektury) oraz przybliżenie szerszemu gronu odbiorców historii rzeźby w kamieniu i współczesnej sztuki materiałowej.


W czasie trwania Sympozjum planowane są wykłady oraz prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości.


Organizatorzy: Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Stuk Pięknych w Gdańsku oraz Gmina Kartuzy.


Pomysłodawcą wydarzenia oraz jego głównym organizatorem jest Marcin Plichta, dyrektor kartuskiej Galerii Refektarz.