W dniu 10 kwietnia 2019, Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał dwie umowy dotyczące ochrony obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji ochrony zabytków. W myśl zawartych porozumień, w kartuskiej Kolegiacie renowacji zostaną poddane dwa obrazy, a w kościele parafialnym w Mirachowie renowacji zostanie poddany chór. 

W jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza, kartuskiej Kolegiacie, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie dwóch obrazów: „św. Augustyna” i „Męczeństwa św. Stanisława”. Umową na udzielenie dotacji gminy Kartuzy dla parafii pw. WNMP w Kartuzach podpisał ks. Dziekan Piotr Krupiński. Wartość prac to kwota 69.000 zł.

Z kolei w innej parafii gminy Kartuzy, we wsi Mirachowo, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela renowacji poddany zostanie chór. Umowę na udzielenie przez gminę Kartuzy dotacji w wysokości 39.500 zł z Burmistrzem Kartuz podpisał ks. Bogdan Myszk, proboszcz mirachowskiej parafii.