Z wielkim bólem zawiadamiamy, że w niedzielę, 30 czerwca 2019r zmarł Franciszek Kwidziński, znany regionalista, wieloletni kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”. Był pierwszym Honorowym Obywatelem Kartuz. Za niespełna miesiąc skończyłby 84 lata.

Wcześniej pracował w PSS, PKO, Przedsiębiorstwie Budowlanym, Kartuskich Zakładach Ceramiki Budowlanej, był kierownikiem Wydziału Zdrowia oraz kierownikiem administracyjnym Szpitala Rehabilitacyjnego w Dzierżążnie, a w międzyczasie odbył także obowiązkową służbę wojskową, którą ukończył w stopniu Starszego Kaprala. 

Franciszek Kwidziński był ambasadorem Kaszub i kaszubszczyzny, propagatorem tradycyjnych pieśni i tańców regionu. W 2011 roku jako pierwszy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kartuz. Przez mieszkańców Kaszub zapamiętany zostanie jako człowiek - instytucja, od lat związany pracą społeczną (!) z Kartuzami i Zespołem „Kaszuby”, którego sam był wychowankiem, przez ponad pół wieku kierownikiem, a przez ponad 30 lat instruktorem tańca (w 2016 roku zespół obchodził 70-lecie działalności). Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz był jego drugą, po żonie Lucynie, miłością. Walczył o zachowanie autentyczności strojów kaszubskich i utworów muzycznych. Był autorem książki pt. Kaszubskie stroje ludowe. Franciszek Kwidziński sam zajmował się dokumentowaniem działalności zespołu, prowadził kroniki (ponad 78 tomów!), gromadził pamiątki z licznych wyjazdów i występów grupy. Przez lata stworzył niezwykłą ich kolekcję. Posiadał wiele niezwykłych pasji - kolekcjonował m.in. miniaturowe butelki z alkoholem (ponad 850 szt!), przywożone z różnych stron świata, z miejsc w których występował zespół Kaszuby, przez wiele lat prowadził też zeszyty, w których spisywał dane dotyczące bieżących warunków pogodowych. 

Za swoją społeczną pracę otrzymał dziesiątki dyplomów i wiele nagród. W plebiscytach Dziennika Bałtyckiego „Homo popularis” zawsze plasował się na czołowych miejscach zajmując dwukrotnie pierwszą pozycję. Został 23. razy odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasłużonym dla Pożarnictwa, Medalem Ziemi Gdańskiej, Medalem Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Stolema, Medalem Za Zasługi dla Twórczości Ludowej, Medalem Senatu RP, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Medalem 40-lecia ZKP, a także odznaczeniami zagranicznymi: Medalem miasta Ystat Landet Fodde (Szwecja), Medalem Loretto Festival de Folklore (Włochy). Ponadto w 2008 roku został Honorowym członkiem Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie.

W 2011 roku na wniosek Burmistrza Kartuz, Rada Miejska w Kartuzach nadała Franciszkowi Kwidzińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Kartuz.

 

Franciszek Kwidziński był pasjonatem i społecznikiem, który na zawsze wpisał się w karty historii Kartuz. Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 3 lipca o godz. 12:00 w kartuskiej Kolegiacie.