Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r. To szansa i możliwość pozyskania środków przez organizacje pozarządowe na upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920.

Oferty można składać do dnia 23 marca 2020 r. Na realizację zadań zaplanowano w sumie 2 mln zł.
 
Zadania konkursowe mogą dotyczyć np. organizacji wystaw, konferencji, podróży historycznych, gier terenowych, pikników, koncertów, rekonstrukcji historycznych itp.
 
Szczegóły w linkach: