Projekty współfinansowane ze środków krajowych

Beneficjent: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Rodzaje przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinasowanie:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Burmistrz Kartuz otrzymał z rąk Bogdana Łapy, Starosty Kartuskiego, dofinansowanie na przebudowę wejść do szkół w Kartuzach (ZSO nr 2 na Os. Wybickiego, kwota nieco ponad 8 tys. zł) oraz Brodnicy Górnej (kwota blisko 100 tys. zł) wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Źródło dotacji: Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy!

5 stref aktywności powstaje właśnie w Gminie Kartuzy. Na ten cel Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. W ramach konkursu jeden wnioskodawca mógł wskazać maksymalnie 5 lokalizacji, w których zamierza wybudować strefy aktywności dla mieszkańców.

To wiadomość roku 2019. Dzisiaj Burmistrz Kartuz, Starosta i Wicestarosta Kartuscy podpisali z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem list intencyjny ws. wykonania projektu II etapu Obwodnicy Kartuz. Projekt sfinansuje w całości Urząd Marszałkowski.

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie mogą się pochwalić nowym samochodem pożarniczym ratowniczo-gaśniczym Volvo FLC. W sobotę odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu strażakom. Koszt zakupu wyniósł 805 tys. 500 zł. Dofinansowanie dla Gminy Kartuzy na ten cel: 330 tys. zł. Parametry wozu: napęd terenowy, wydajność autopompy: 3.200 l/min, pojemność: 3.000 l, 280 KM. Gratulujemy i cieszymy się, że z każdym rokiem wzrasta poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców!

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała z rąk starosty kartuskiego dofinansowanie na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W miniony piątek w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera miało miejsce uroczyste otwarcie nowych sal placówki, całkowicie wyremontowanych. Znajdują się one w budynku spełniającym dawniej rolę gospodarczego. Odbył się tego dnia także wernisaż wystawy "Wiatr od Morza", inspirowanej powieścią Stefana Żeromskiego. Gościem uroczystości był m.in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. W Kartuzach w kolejnych dniach będzie jeszcze można podziwiać wspaniałe prace malarskie znanych i uznanych artystów. Zapraszamy!

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie trwa budowa nowoczesnego obiektu, którego infrastruktura techniczna (zaplecze, trybuny) w kolejnych latach będzie jeszcze udoskonalana. Publikujemy fotografie, które wykonaliśmy 23 kwietnia, 14 maja, 10 sierpnia oraz 27 listopada 2018 r.

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie trwa budowa nowoczesnego obiektu, którego infrastruktura techniczna (zaplecze, trybuny) w kolejnych latach będzie jeszcze udoskonalana. Publikujemy fotografie, które wykonaliśmy 20 lipca, 23 kwietnia oraz 14 maja 2018 r.

Dobra wiadomość dla mieszkańców. Burmistrz Kartuz podpisał porozumienie o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze (to projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie od wczoraj mogą się pochwalić nowym samochodem pożarniczym ratowniczo-gaśniczym Volvo FLC. Koszt zakupu wyniósł 805 tys. 500 zł. Dofinansowanie dla Gminy Kartuzy na ten cel: 330 tys. zł. Parametry wozu: napęd terenowy, wydajność autopompy: 3.200 l/min, pojemność: 3.000 l, 280 KM. Gratulujemy i cieszymy się, że z każdym rokiem wzrasta poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców!

Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa, wybrana w drodze przetargu, wybuduje dwie wiaty handlowe o konstrukcji stalowo-drewnianej na potrzeby Kartuskiego Targowiska Miejskiego. Przedsięwzięcie pochłonie kwotę nieco ponad 481 tys. zł. Przypominamy, że Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w wysokości 368 tys. zł na budowę tych wiat.