Dzisiaj w czasie sesji Rady Miejskiej w Kartuzach burmistrz Kartuz zaprezentował wizualizacje dwóch wariantów przebudowy skrzyżowania ulic Gdańskiej oraz Kościerskiej w Stolicy Kaszub, które to skrzyżowanie przecina linia kolejowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Pierwszy wariant zakłada budowę wiaduktów kolejowych oraz znaczne obniżenie poziomu jezdni ulic Gdańskiej oraz Kościerskiej – wówczas rondo łączące te ulice znajdowałoby się pod wiaduktami. Drugi wariant zakłada podniesienie poziomu jezdni i budowę ronda na dość znacznej wysokości, co umożliwiłoby poprowadzenie pociągów tunelami.

Jak powiedział burmistrz Kartuz, koncepcja pierwsza jest mniej inwazyjna w stosunku do architektury miasta i na tę chwilę zdaje się być bardziej korzystna.

Inwestycja przebudowy, której dotyczą zaprezentowane wizualizacje, jest konieczna ze względu na tworzenie się zatorów na ul. Gdańskiej oraz Kościerskiej zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Dojazd do Kartuz od strony Gdańska jest dość uciążliwy, dodatkowo w najbliższej przyszłości ma się zwiększyć częstotliwość ruchu pociągów PKM na trasie Kartuzy-Gdańsk.

Inwestycja ma szansę realizacji już w 2020 lub 2021 roku. Trzymamy kciuki, aby tak się stało!