W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie trwa budowa nowoczesnego obiektu, którego infrastruktura techniczna (zaplecze, trybuny) w kolejnych latach będzie jeszcze udoskonalana. Publikujemy fotografie, które wykonaliśmy 23 kwietnia, 14 maja, 10 sierpnia oraz 27 listopada 2018 r.

W Kartuzach powstaje pierwszy certyfikowany obiekt lekkoatletyczny, jedyny tego rodzaju w powiecie kartuskim. Gmina Kartuzy pozyskała dofinansowanie na modernizację stadionu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1,5 mln zł. Cała inwestycja pochłonie 6 mln 345 tys. zł.


Obiekt zyska nową bieżnię, skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż, skocznię do skoku o tyczce, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem, rów z wodą do biegów z przeszkodami. W projekcie zaplanowano również zakup sprzętu lekkoatletycznego. Płyta boiska zostanie przebudowana i wyposażona w system nawadniania i drenażu.


Zgodnie z wymogami programu ministerialnego założono ogólnodostępność obiektu po realizacji inwestycji.


Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę stadionu przedstawiło konsorcjum firm Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy (lider) oraz JIMMY Jerzy Cichocki, Janusz Zandberg Sp. j. z Warszawy (partner). Gwarancja na wykonane prace: 84 miesiące.


Aby dowiedzieć się więcej, wejdź tutaj.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót: 1) prace przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe, 3) budowa infrastruktury technicznej, 4) wykonanie instalacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, 5) wykonanie instalacji zraszania boiska piłkarskiego, 6) wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia terenu, instalacja techniczna do obsługi zawodów, instalacja monitoringu oraz instalacja nagłośnienia, 7) wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,


8) budowa bieżni lekkoatletycznej posiadającej: a) pełnowymiarową, czterotorową bieżnię okrężną o długości 400 m wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł., b) jednostronną, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, c) skocznię do skoków wzwyż, d) dwuścieżkową, dwustronną skocznię do skoku o tyczce, e) dwie rzutnie do rzutów oszczepem zlokalizowane w dwóch przeciwległych zakolach, f) dwie rzutnie do pchnięcia kulą z sektorami rzutów z mączki ceglanej oraz trawy naturalnej, g) rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką, h) rów z wodą do biegów z przeszkodami,


9) budowa boiska piłkarskiego o wymiarze pola gry 66 x 102m z nawierzchnią z trawy naturalnej z systemem odwadniania i drenażem, 10) dostawa oraz montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych, 11) dostawa oraz montaż prefabrykowanego stalowego kontenera na funkcję kasy biletowej oraz ochrony obiektu, 12) budowa ciągów komunikacyjnych,


13) dostawa oraz montaż ogrodzeń: a) ogrodzenie terenu – stalowe, panelowe o wys. 2,2 m, b) ogrodzenie wewnętrzne bieżni – stalowe, panelowe o wys. 1,2m, c) przeniesienie fragmentów ogrodzenia w części wschodniej terenu, 14) profilowanie skarp ze wzmocnieniem geokratą, 15) wykonanie niwelacji terenu i trawników, 16) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 17) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego w całości obiektu;


18) uzyskanie w imieniu Zamawiającego Świadectwa PZLA dla obiektu lekkoatletycznego kategorii VB, 19) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 20) pielęgnacja murawy boiska piłkarskiego oraz pozostałych terenów zielonych poprzez m.in. dosiewanie, nawożenie, podlewanie oraz koszenie nawierzchni trawiastej do zakończenia sezonu wegetacyjnego 2018 r.


Na zdjęciach poniżej: tak wyglądał stadion w przeddzień inwestycji.

stadion przed (1)
stadion przed (2)
stadion przed (3)
stadion przed (4)
stadion przed (5)
stadion przed (6)
stadion przed (7)
stadion przed (8)
stadion przed (9)
stadion przed (10)
stadion przed (11)
stadion przed (12)
stadion przed (13)
stadion przed (14)
stadion przed (15)
stadion przed (16)
stadion przed (17)
stadion przed (18)
stadion przed (19)

Niżej: przebieg prac 23 kwietnia 2018 r.

stadion burzenie (7)
stadion burzenie (4)
stadion burzenie (10)
stadion burzenie (5)
stadion burzenie (8)
stadion burzenie (9)
stadion burzenie (11)
stadion burzenie (2)
stadion burzenie (13)
stadion burzenie (14)
stadion burzenie (12)
stadion burzenie (1)
stadion burzenie (3)
stadion burzenie (6)
stadion burzenie (15)
stadion burzenie (16)
stadion burzenie (17)
stadion burzenie (18)
stadion burzenie (19)
stadion burzenie (28)
stadion burzenie (20)
stadion burzenie (21)
stadion burzenie (22)
stadion burzenie (23)
stadion burzenie (24)
stadion burzenie (25)
stadion burzenie (26)
stadion burzenie (27)

Niżej: stan budowy na 14 maja 2018 r.

stadion 14 maja (1)
stadion 14 maja (2)
stadion 14 maja (3)
stadion 14 maja (4)
stadion 14 maja (5)
stadion 14 maja (6)
stadion 14 maja (7)
stadion 14 maja (8)
stadion 14 maja (9)
stadion 14 maja (10)
stadion 14 maja (11)
stadion 14 maja (12)
stadion 14 maja (13)
stadion 14 maja (14)
stadion 14 maja (15)
stadion 14 maja (16)
stadion 14 maja (18)
stadion 14 maja (19)
stadion 14 maja (20)
stadion 14 maja (21)
stadion 14 maja (24)
stadion 14 maja (26)
stadion 14 maja (27)
stadion 14 maja (28)
stadion 14 maja (29)
stadion 14 maja (30)
stadion 14 maja (31)
stadion 14 maja (32)
stadion 14 maja (33)
stadion 14 maja (34)
stadion 14 maja (35)
stadion 14 maja (36)
stadion 14 maja (37)
stadion 14 maja (38)
stadion 14 maja (39)
stadion 14 maja (40)
stadion 14 maja (41)
stadion 14 maja (42)
stadion 14 maja (43)
stadion 14 maja (44)
stadion 14 maja (45)

Niżej: przebieg prac 10 sierpnia 2018 r.

stadion (1)
stadion (2)
stadion (3)
stadion (4)
stadion (5)
stadion (6)
stadion (7)
stadion (8)
stadion (9)
stadion (10)
stadion (11)
stadion (12)
stadion (13)
stadion (14)
stadion (15)
stadion (16)

Niżej: stan budowy 27 listopada 2018 r.

stadion (1)
stadion (2)
stadion (3)
stadion (4)
stadion (5)
stadion (6)
stadion (7)
stadion (8)
stadion (9)
stadion (10)
stadion (11)
stadion (12)
stadion (13)
stadion (14)
stadion (15)
stadion (16)
stadion (17)
stadion (18)
stadion (19)
stadion (20)
stadion (21)
stadion (22)
stadion (23)
stadion (24)
stadion (25)
stadion (26)
stadion (27)
stadion (28)
stadion (29)
stadion (30)
stadion (31)
stadion (32)
stadion (33)
stadion (34)
stadion (35)
stadion (36)
stadion (37)
stadion (38)