Dobra wiadomość dla mieszkańców. Burmistrz Kartuz podpisał porozumienie o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze (to projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.


Program jest adresowany do osób fizycznych, które już wkrótce będą mogły starać się m.in. o dofinansowanie na wymianę pieca, okien czy wykonanie izolacji budynku mieszkalnego. Informacje dot. wniosków będą publikowanie na stronie www.kartuzy.pl.