Rozdzielono Fundusz Dróg Samorządowych, także dla województwa pomorskiego. Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na dwa odcinki dróg.1. Przebudowa drogi gminnej nr G155290G w miejscowości Stara Huta w Gminie Kartuzy

Droga znajduje się na styku dwóch gmin, gminy Kartuzy oraz gminy Linia, stanowiąc ważny trakt łączący miejscowości Stara Huta i Miłoszewo, Linia oraz Strzepcz.

Jest to połączenie tranzytowe zarówno dla Kartuz, jak i dla gminy Linia. Droga łączy jednocześnie dwa powiaty, kartuski i wejherowski, stanowi trakt tranzytowy i łączy się też z drogami powiatowymi nr P1907G oraz P1419G.

W ramach zadania planuje się przebudowę 875 mb tej drogi.

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej konstrukcji drogowej jako podbudowy zasadniczej. W celu zabezpieczenia wpływu spękań siatkowych, na nowo ułożone warstwy bitumiczne zostanie zastosowana siatka z włókien szklanych o wytrzymałości 120kN/m. Zaplanowano 2 warstwy bitumiczne AC11S gr 4 cm oraz AC16Wgr 4cm. Zaplanowano także poszerzenia jezdni z wykorzystaniem podbudowy z KŁSM gr 15 cm oraz stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5Pa gr. 20cm.

Szerokość projektowanej jezdni wynosi od 4 do 5 m. Zaprojektowano skrajnię drogową z mieszanki optymalnej szerokości 0,5 m. Ponadto w zakresie jest wykonanie barier energochłonnych N2W5, progu zwalniającego w postaci przejścia dla pieszych, oznakowania pionowego, oświetlenia solarnego dla przejścia dla pieszych.

Całkowita wartość zadania : 517 tys. 606 zł
Dofinansowanie 50%, tj. 258 tys. 802 zł


Fot. ilustracyjne, UM Kartuzy


2. Remont drogi nr G155430G w miejscowości Pomieczyńska Huta w Gminie Kartuzy

Przedmiotem wniosku był remont drogi gminnej w centrum wsi Pomieczyńska Huta. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, przede wszystkim dzieci uczęszczających tą trasą do szkoły, pieszych, rowerzystów (gros dzieci dojeżdża do szkoły rowerami) oraz kierowców. Dodatkowo odcinek jest częścią czterech tras rowerowych.

Przyjęto podstawowe parametry drogi: nawierzchnia asfaltowa, próg zwalniający z kostki betonowej, wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem pionowym, szerokość jezdni 5 m, długość odcinka 278 mb, powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1520,0 m2, spadek porzeczny 2%, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 75 cm, odwodnienie - powierzchniowo poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyremontowane 2 skrzyżowania z drogami gminnymi.

Całkowita wartość zadania: 319 tys. 936 zł
Dofinansowanie 50%, tj. 159 tys. 968 zł


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/23-tys-zadan-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych