Burmistrz Kartuz podpisał kolejne umowy, tym razem na przebudowę dróg gminnych. Skorzystają mieszkańcy Staniszewa oraz Pomieczyńskiej Huty.

Przedmiotem zamówienia Gminy Kartuzy jest wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach i terenach gminnych.


1) Część nr 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej poprzez remont nawierzchni bitumicznej w Pomieczyńskiej Hucie. Zakres: budowa nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej na odcinku 278 mb i o szer. 5 m;

2) Część nr 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w Staniszewie nr 155251G - ul. Wejherowska - II ETAP inwestycji. Przebudowa nawierzchni drogi z trylinki na nawierzchnię bitumiczną wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, długość drogi bitumicznej - ok. 200 mb, szer. 5,5 m, chodnik o szer. 2 m.


Informacja z otwarcia ofert:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/13_20_asfalty_przebudowa_drog/otwarcie-13-2020.pdf

Informacja o wyborze ofert:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/13_20_asfalty_przebudowa_drog/wynik-13-20.pdf


Inwestycję w części nr 1 wykona Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS za kwotę 247 tys. 988 zł. Okres gwarancji: 8 lat.

Inwestycję w części nr 2 wykona firma Kruszywo Sp. z o. o. za kwotę 423 tys. 919 zł. Okres gwarancji: 8 lat.


Projekt pn. Przebudowa drogi gminnej w Pomieczyńskiej Hucie został dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych:

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/naszeprojekty/krajowe/2329-kolejne-dofinansowania-na-drogi-w-so%C5%82ectwach