Gmina Kartuzy właśnie pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację obiektów sportowych. Na nowo zbudowane będą trzy boiska wielofunkcyjne – jedno w Dzierżążnie i dwa w Kartuzach.

Przedmiotem przedsięwzięcia, na które Gmina Kartuzy właśnie pozyskała dofinansowanie, jest modernizacja trzech boisk przyszkolnych, w miejsce których mają powstać wielofunkcyjne, bezpieczne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem sportowym w miejscowościach Dzierżążno (przy Zespole Kształcenia i Wychowania) oraz Kartuzy (przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2). Tereny przeznaczone pod te inwestycje stanowią własność Gminy Kartuzy. Istniejące boiska nie są obecnie przystosowane do pełnienia funkcji edukacyjnych i nauki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Planowany Zakres Rzeczowy dla poszczególnych boisk kształtuje się następująco:

1) BOISKO PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkówkę i tenis. Projektowana jest nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK. Na terenie działki przewiduje się budowę odwodnienia terenu. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

2) BOISKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KARTUZACH

W ramach przedsięwzięcia planowana jest modernizacja istniejącego boiska sąsiadującego z placem zabaw i budynkiem szkoły. Prace będą polegać na wymianie istniejącej nawierzchni syntetycznej z asfaltowa podbudową w granicach boiska o wymiarach 22/44m na poliuretanową wraz z odwodnieniem liniowym wzdłuż dwóch dłuższych boków. Boisko przeznaczone będzie do gry w piłkę ręczną. Ponadto wymieniona zostanie siatka na istniejących piłkochwytach od strony północnej. Wymianie ulegnie również wyposażenie sportowe. W celu lepszego skomunikowania terenu wokół boiska projektuje się chodnik szerokości 1,5 m z kostki betonowej. Część terenu zostanie obsiana trawą. Planuje się montaż ławek od strony placu zabaw.

3) BOISKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KARTUZACH

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/modernizacja istniejącego boiska o wymiarach 22x44 m o nawierzchni bitumicznej na boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkówkę i tenis o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK z przepuszczalną podbudową z kruszywa łamanego. Przewiduje się też wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż dłuższych boków, wymianę wyposażenia sportowego oraz montaż ławek. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej płyty asfaltowej wraz z utylizacją asfaltu , demontaż elementów wyposażenia boiska. Boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną , koszykową , siatkową oraz tenisa.

Inwestycje zostaną zrealizowane do 26 września 2018 roku

Dofinansowanie ze środków FKRF wynosi 364 tys. zł

Przypominamy, że w zeszłym roku Gmina Kartuzy przeprowadziła modernizację boisk w Staniszewie, Prokowie i Łapalicach. Inwestycja miała wartość ponad 600 tys. zł, z czego nieco ponad 200 tys. udało się pozyskać ze środków zewnętrznych (projekt był współfinansowany w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2016 Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Warto dodać, że zbliża się termin ogłoszenia przetargu na inną ważną inwestycję gminną związaną ze sportem. W Kartuzach powstanie pierwszy certyfikowany obiekt lekkoatletyczny, jedyny tego rodzaju w powiecie kartuskim. Gmina Kartuzy już w zeszłym roku pozyskała dofinansowanie na modernizację stadionu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1,5 mln zł.

Obiekt zyska nową bieżnię, skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż, skocznię do skoku o tyczce, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem, rów z wodą do biegów z przeszkodami. W projekcie zaplanowano również zakup sprzętu lekkoatletycznego.

Płyta boiska zostanie przebudowana i wyposażona w system nawadniania i drenażu. Zgodnie z wymogami programu ministerialnego założono ogólnodostępność obiektu po realizacji inwestycji.

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu (obecnie stadion służy jedynie jako zaplecze piłkarskie), pełne wykorzystanie stadionu oraz udostępnienie go wszystkim klubom sportowym oraz mieszkańcom zainteresowanym nie tylko uprawianiem konkurencji lekkoatletycznych, lecz również prowadzeniem treningów ogólnorozwojowych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31 października 2018 roku

Dofinansowanie ze środków FKRF wynosi 1,5 mln złZdjęcie powyżej: Tak wyglądało boisko w Staniszewie...Tak wygląda teraz! Kolejne boiska w Gminie Kartuzy przejdą podobną metamorfozę!