×

Ostrzeżenie

(#100) Tried accessing nonexisting field (start_time) on node type (Page)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kartuzy realizuje obecnie projekt pn. Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia.

W Kartuzach trwa właśnie realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. Najlepiej widać to w tej chwili przy Szkole Podstawowej nr 1. Wkrótce prace przemieszczą się w inne miejsca, w drugiej kolejności na ul. Mściwoja II.

Trwa właśnie wyburzanie starej rampy kolejowej, która znajduje się tuż obok kartuskiego Dworca Integracyjnego.

Wkrótce w tym samym miejscu powstaną nowoczesne przystanki autobusowe.

Idea budowy w Stolicy Kaszub Dworca Integracyjnego, skąd pasażerowie mogą odjechać bądź przyjechać koleją, autobusem, rowerem czy taxi, jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Zaproponuj zmiany! Wielu już skorzystało! Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2018(III), ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz.

Ratujemy deficytowe Targowisko Zwierzęce w Kartuzach.

Nowe punkty PSZOK także w sołectwach.

1,7 mln zł dofinansowania dla inwestycji wartej 2 mln.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na wsparcie tego zadania.

Równolegle do wiaduktu przy ul. 3 Maja powstanie wkrótce kładka dla pieszych i rowerzystów.

Na jej budowę pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach tego samego unijnego projektu zostały już wybudowane m.in. nowa ul. Kolejowa oraz Dworzec Integracyjny.

Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa, wybrana w drodze przetargu, realizuje inwestycję budowy dwóch wiat handlowych o konstrukcji stalowo-drewnianej na potrzeby Kartuskiego Targowiska Miejskiego. Przedsięwzięcie pochłonie kwotę nieco ponad 481 tys. zł. Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w wysokości 368 tys. zł na budowę tych wiat.

W dniach 2.05.2018 r. – 30.05.2018 r. odbył się nabór propozycji przedsięwzięć do realizacji w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców 2018 (III tura). Organizatorem naboru było Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w  Kartuzach.

Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2017 roku Burmistrz Kartuz podpisał umowę na budowę ścieżek rowerowych na obszarze miasta. Wykonawcą prac jest wybrana w drodze przetargu firma budowlano-drogowa MTM SA. Wartość inwestycji to niemal 3,5 miliona zł. Prace nadal trwają. Pokazujemy zdjęcia archiwalne oraz wykonane 18 lipca (te ostatnie w pierwszej kolejności).

Rozpoczęła się długo wyczekiwana realizacja inwestycji budowy drogi gminnej relacji Łapalice – Prokowo. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w kwocie blisko 2,5 mln zł. Rozpoczęły się już prace ziemne.

Trwa nabór wniosków na pożyczkę rewitalizacyjną - instrument finansowy wdrażany w ramach Działanie 8.2 RPO WP 2014-2020 - Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

Dzisiaj w okolicach Kolegiaty kartuzianie posadzili tysiąc kwiatów, oczywiście w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców. Stworzyły one zarys stajni przyklasztornej, która kilkaset lat temu stała w tym miejscu. Jej ruiny zachowały się pod ziemią i być może kiedyś staną się obiektem badań archeologicznych. Tymczasem... Urząd Miejski w Kartuzach, Towarzystwo Miłośników Kartuz oraz Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy kartuskiej Bibliotece zamierzają stworzyć tam Park "Zasłużonym dla Kartuz". Będzie się to działo sukcesywnie, a pomysły na pełne zagospodarowanie tego miejsca będą ujawniane i wprowadzane w życie co jakiś czas. Oto zdjęcia! Dziękujemy wszystkim za udział. Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe certyfikaty, ich imiona i nazwiska zostaną umieszczone na tabliczce przy monumencie mnicha kartuskiego. Do zobaczenia na kolejnej inicjatywie! Fot. Piotr Kuchta. Dziękujemy.

Podkategorie