Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Gmina Kartuzy właśnie podpisała umowę z wykonawcą inwestycji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie. Przetarg na to zadanie wygrała firma BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. z Luzina. Umowa opiewa na kwotę 4 mln 373 tys. 507 zł i 58 gr brutto.

Ćwierć miliona złotych – taką oto kwotę w latach 2017-2020 gmina Kartuzy przeznaczy na Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców (KIM).

Widać kolejne postępy w budowie dworca kolejowego w Kartuzach. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z dnia dzisiejszego oraz fotografie archiwalne, z minionych tygodni i miesięcy.

Wybrano już wykonawcę inwestycji polegającej na wymianie opraw i źródeł oświetlenia na LED w budynkach SP nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Brodnicy Górnej oraz tamtejszego przedszkola.

Większość mieszkańców zgromadzonych dzisiaj (w środę) w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, aby porozmawiać o inwestycji w Gaju Świętopełka, była „za” przyjętą przed Gminę Kartuzy koncepcją zagospodarowania tego miejsca.

Dnia 28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  Burmistrz Kartuz - Mieczysław Grzegorz Gołuński  podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. 

Podkategorie