Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem p. Rafała Glazika, Sekretarza Generalnego Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.

„Kaszubska Trasa Rowerowa” obejmuje zasięgiem tereny 12 gmin (Gmina, Kartuzy, Gmina Żukowo, Gmina Przodkowo, Gmina Somonino, Gmina Chmielno, Gmina Sierakowice, Gmina Sulęczyno, Gmina Stężyca, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Bytów, Gmina Parchowo i Gmina Linia). Pierwsze Porozumienie Intencyjne w sprawie przystąpienia do współpracy na rzecz realizacji projektu zostało podpisane w dniu 15 lipca 2013 r., natomiast liderem projektu została Gmina Kartuzy.

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszy już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę na zadanie, które będzie realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Burmistrz Kartuz podpisał w minionym tygodniu dwie umowy o dofinansowanie na zakup sprzętu dla  jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękujemy!

Kolejne Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców rozstrzygnięte! Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją. Teraz czas na realizację inicjatyw!

Przypominamy, że Gmina Kartuzy w sierpniu 2017 r. podpisała umowę z wykonawcą inwestycji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie. Przetarg na to zadanie wygrała firma BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. z Luzina. Umowa opiewa na kwotę 4 mln 373 tys. 507 zł i 58 gr brutto. Trwa realizacja tego zadania, co widać na załączonych fotografiach.

Trwa długo wyczekiwana realizacja inwestycji budowy drogi gminnej relacji Łapalice – Prokowo. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w kwocie blisko 2,5 mln zł.

Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa, wybrana w drodze przetargu, zrealizowała inwestycję budowy dwóch wiat handlowych o konstrukcji stalowo-drewnianej na potrzeby Kartuskiego Targowiska Miejskiego, które we wtorek zostało oficjalnie otwarte. Przedsięwzięcie pochłonęło kwotę nieco ponad 481 tys. zł. Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w wysokości 368 tys. zł na budowę tych wiat.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kartuzy realizuje obecnie projekt pn. Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia.

W Kartuzach trwa właśnie realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. Najlepiej widać to w tej chwili przy Szkole Podstawowej nr 1. Wkrótce prace przemieszczą się w inne miejsca, w drugiej kolejności na ul. Mściwoja II.

Trwa właśnie wyburzanie starej rampy kolejowej, która znajduje się tuż obok kartuskiego Dworca Integracyjnego.

Wkrótce w tym samym miejscu powstaną nowoczesne przystanki autobusowe.

Idea budowy w Stolicy Kaszub Dworca Integracyjnego, skąd pasażerowie mogą odjechać bądź przyjechać koleją, autobusem, rowerem czy taxi, jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Podkategorie