Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

W dniach 14.08-13.09.2019r. odbył się III nabór Kart Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2019r. W terminie naboru wpłynęły 4. karty według zestawienia, które pobrać można poniżej. 

Zakończyła się rozbudowa układu komunikacyjnego Dworca Integracyjnego w Kartuzach. Powstało zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Wczoraj nastąpiła uroczystość otwarcia, której gościem był Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, jak również inne ważne osoby. Marszałek przyznał także dodatkowe środki samorządom - Gmina Kartuzy zyskała nieco ponad 1 mln 400 tys. zł.

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców, będące częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz, po raz kolejny przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców wspólnot oraz ulepszyły estetykę przestrzeni miejskiej w obszarze rewitalizacji.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, wczoraj w Goręczynie podpisał umowy z włodarzami Gmin na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji na realizację zadania pn. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach ogłasza nabór przedsięwzięć w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy protokół z naboru do Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, edycja II/2019. W terminie wpłynęły 4 propozycje i wszystkie zostaną zrealizowane przez samych mieszkańców. Serdecznie gratulujemy!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lipca br. pomiędzy Gminą Sierakowice (w partnerstwie z Gminą Kartuzy oraz Gminą Sulęczyno), a firmą ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic, zawarto długo wyczekiwaną umowę na dostawy i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno.

Po raz drugi w tym roku zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów na kolejną edycję programu pt. „Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców”. Nabór trwa do 23 lipca. Swoje pomysły zgłaszać mogą osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe zamierzające uczestniczyć przy realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na Obszarze Rewitalizacji. 

Nowa kładka pieszo-rowerowa nad torami kolejowymi oficjalnie przekazana do użytku! Zaledwie w lipcu 2018 pisaliśmy o rozpoczęciu prac budowlanych przy budowie kładki pieszo-rowerowej nad torami wzdłuż ul. 3 Maja, a już dzisiaj możemy cieszyć z zakończenia inwestycji. Na jej budowę pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej. Kładka wybudowana została w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. i pochłonęła kwotę blisko 4 mln zł. Przetarg na jej wykonanie wygrała firma POLWAR SA z Gdańska.

Ten niecodzienny tytuł kartuskiemu dworcowi integracyjnemu nadali internauci z całej Polski w konkursie organizowanym w Internecie w 2018 roku. Przypomnijmy, że kartuska budowla była jedną spośród 32 zgłoszonych w całej Polsce. „Dworzec Roku 2018” - to właściwie konkurs architektoniczny. Oceniana jest w nim jakość rozwiązań architektonicznych, zastosowanych na polskich dworcach podczas remontów, modernizacji, przebudów, które od kilku lat są realizowane przez zarządzającą stacjami kolejowymi spółkę PKP. W roku 2018 odbyła się pierwsza edycja tego konkursu.

Burmistrz Kartuz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymPodkategorie