Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Mimo trudności spowodowanych bieżącą sytuacją w kraju, Gmina Kartuzy nie zwalnia tempa i realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje – oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Jedną z tych inwestycji jest rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, która właśnie się rozpoczęła.

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” zakończona! Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie obiektu po remoncie z udziałem m.in. Marszałka Mieczysława Struka. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które było realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, składając niezbędny wniosek już  31 stycznia 2017 r. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację zespołu oceniającego i jako jeden z 24 projektów uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 316 921, 99 złotych (85 % wartości kosztów kwalifikowanych). Konkurs o dofinansowanie został rozstrzygnięty 19 lipca 2018 roku, jednak dopiero 3 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z gminą Sierakowice umowę o dofinansowanie projektu.

W sobotę 9 listopada odbyły się warsztaty dotyczące stworzenia trwałego miejsca rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców kamienicy przy ul. Kolejowej 9 w Kartuzach.

15 listopada 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców 2019, edycja III.

Ulica Topolowa w Borowie została uroczyście otwarta. Wstęgę przecięli m.in. mieszkańcy ul. Topolowej, Burmistrz Kartuz oraz pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Kartuzianie przeprowadzili kolejne przedsięwzięcie w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców.

W dniach 14.08-13.09.2019r. odbył się III nabór Kart Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2019r. W terminie naboru wpłynęły 4. karty według zestawienia, które pobrać można poniżej. 

Zakończyła się rozbudowa układu komunikacyjnego Dworca Integracyjnego w Kartuzach. Powstało zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Wczoraj nastąpiła uroczystość otwarcia, której gościem był Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, jak również inne ważne osoby. Marszałek przyznał także dodatkowe środki samorządom - Gmina Kartuzy zyskała nieco ponad 1 mln 400 tys. zł.

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców, będące częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz, po raz kolejny przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców wspólnot oraz ulepszyły estetykę przestrzeni miejskiej w obszarze rewitalizacji.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, wczoraj w Goręczynie podpisał umowy z włodarzami Gmin na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji na realizację zadania pn. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Podkategorie