Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

26 marca 2019 upłynął termin składania w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Kart „Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców”. W terminie naboru wpłynęły cztery projekty. W załączeniu poniżej przedstawiamy Protokół z naboru. W ocenie Komisji, jeden z Państwa pomysłów najpełniej wpisuje się w założenia programu Rewitalizacji Kartuz....

Od wczoraj Mevo jest już w Kartuzach. Dzisiaj po południu uroczyste uruchomienie Systemu Roweru Metropolitalnego miało miejsce w Sopocie. W wydarzeniu uczestniczył także Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.

Drugi rozruch testowy Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO zakończył się sukcesem. Mevo, które wystartuje 26 marca, także w Kartuzach, będzie największym w Europie systemem rowerów publicznych IV generacji składającym się wyłącznie z rowerów wspomaganych elektrycznie.

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2019 ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/ będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz. Załączniki do pobrania znajdują się na dole artykułu.

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszyła. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które jest realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Szukam… Znajduję… Pracuję… II”, który będzie po raz kolejny realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach.


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 23 listopada Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu Szukam… znajduję… Pracuję… II realizowanego przez Gminę Kartuzy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach) w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach.

Projekt skierowany jest do 80 beneficjentów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, przez wdrażanie kompleksowego wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym).

W ramach projektu uczestnicy będą kierowani do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach, w którym to otrzymają wsparcie w postaci:

- praca socjalna
- warsztaty psychologiczne
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- warsztaty z doradztwa zawodowego

- indywidualne poradnictwo doradztwa zawodowego
- warsztaty z wizażu i stylizacji
- wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej
- kursy zawodowe

- staże zawodowe
- trening opiekuńczo-wychowawczy
- klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży

Wartość projektu: 1 mln 083 tys. 885 zł i 37 gr. Wartość dofinansowania: 921 tys. 302 zł i 56 gr.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji budowy skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

W dniu 27 października (sobota), o godzinie 10.00 odbyły się warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa przy ul. Szkolnej w Kartuzach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Kartuzach oraz przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców realizowanych z projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”.

Gmina Kartuzy w sierpniu 2017 r. podpisała umowę z wykonawcą inwestycji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie. Przetarg na to zadanie wygrała firma BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. z Luzina. Umowa opiewa na kwotę 4 mln 373 tys. 507 zł i 58 gr brutto. Zakończyła się już realizacja projektu, wczoraj miała miejsce uroczystość otwarcia nowego łącznika. Więcej informacji wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem p. Rafała Glazika, Sekretarza Generalnego Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.

„Kaszubska Trasa Rowerowa” obejmuje zasięgiem tereny 12 gmin (Gmina, Kartuzy, Gmina Żukowo, Gmina Przodkowo, Gmina Somonino, Gmina Chmielno, Gmina Sierakowice, Gmina Sulęczyno, Gmina Stężyca, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Bytów, Gmina Parchowo i Gmina Linia). Pierwsze Porozumienie Intencyjne w sprawie przystąpienia do współpracy na rzecz realizacji projektu zostało podpisane w dniu 15 lipca 2013 r., natomiast liderem projektu została Gmina Kartuzy.

Podkategorie