Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Burmistrz Kartuz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymMieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, jak również Paweł Witkowski, Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, wraz z inicjatorami akcji, członkami Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach, serdecznie zapraszają do udziału w zbliżających się inicjatywach odnowienia pomnika dra Aleksandra Majkowskiego oraz sadzenia kwiatów przy tymże pomniku.

Ogłaszamy konkurs na nabór partnera do projektu realizowanego w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do organizacji Centrum Usług Społecznych.

W dniach 10-12 maja w Gminie Kartuzy obchodzone są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Więcej informacji wkrótce.

Firma Znak z Gdańska została zwycięzcą przetargu na wykonanie projektu wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej oraz Kościerskiej w Kartuzach. Projekt, który powstanie za kwotę nieco ponad 891 tys. zł (100 proc. pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), zakłada m.in. budowę mostu z rondem, pieszego przejścia podziemnego oraz dodatkowego ronda na skrzyżowaniu ulic Jeziornej oraz Gdańskiej.

26 marca 2019 upłynął termin składania w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Kart „Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców”. W terminie naboru wpłynęły cztery projekty. W załączeniu poniżej przedstawiamy Protokół z naboru. W ocenie Komisji, jeden z Państwa pomysłów najpełniej wpisuje się w założenia programu Rewitalizacji Kartuz....

Od wczoraj Mevo jest już w Kartuzach. Dzisiaj po południu uroczyste uruchomienie Systemu Roweru Metropolitalnego miało miejsce w Sopocie. W wydarzeniu uczestniczył także Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.

Drugi rozruch testowy Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO zakończył się sukcesem. Mevo, które wystartuje 26 marca, także w Kartuzach, będzie największym w Europie systemem rowerów publicznych IV generacji składającym się wyłącznie z rowerów wspomaganych elektrycznie.

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2019 ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/ będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz. Załączniki do pobrania znajdują się na dole artykułu.

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszyła. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które jest realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Szukam… Znajduję… Pracuję… II”, który będzie po raz kolejny realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach.


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 23 listopada Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu Szukam… znajduję… Pracuję… II realizowanego przez Gminę Kartuzy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach) w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach.

Projekt skierowany jest do 80 beneficjentów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, przez wdrażanie kompleksowego wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym).

W ramach projektu uczestnicy będą kierowani do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach, w którym to otrzymają wsparcie w postaci:

- praca socjalna
- warsztaty psychologiczne
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- warsztaty z doradztwa zawodowego

- indywidualne poradnictwo doradztwa zawodowego
- warsztaty z wizażu i stylizacji
- wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej
- kursy zawodowe

- staże zawodowe
- trening opiekuńczo-wychowawczy
- klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży

Wartość projektu: 1 mln 083 tys. 885 zł i 37 gr. Wartość dofinansowania: 921 tys. 302 zł i 56 gr.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

Podkategorie