Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

W Kartuzach trwa właśnie realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. Najlepiej widać to w tej chwili przy Szkole Podstawowej nr 1. Wkrótce prace przemieszczą się w inne miejsca, w drugiej kolejności na ul. Mściwoja II.

Trwa właśnie wyburzanie starej rampy kolejowej, która znajduje się tuż obok kartuskiego Dworca Integracyjnego.

Wkrótce w tym samym miejscu powstaną nowoczesne przystanki autobusowe.

Idea budowy w Stolicy Kaszub Dworca Integracyjnego, skąd pasażerowie mogą odjechać bądź przyjechać koleją, autobusem, rowerem czy taxi, jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Zaproponuj zmiany! Wielu już skorzystało! Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2018(III), ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz.

Ratujemy deficytowe Targowisko Zwierzęce w Kartuzach.

Nowe punkty PSZOK także w sołectwach.

1,7 mln zł dofinansowania dla inwestycji wartej 2 mln.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na wsparcie tego zadania.

Równolegle do wiaduktu przy ul. 3 Maja powstanie wkrótce kładka dla pieszych i rowerzystów.

Na jej budowę pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach tego samego unijnego projektu zostały już wybudowane m.in. nowa ul. Kolejowa oraz Dworzec Integracyjny.

Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa, wybrana w drodze przetargu, realizuje inwestycję budowy dwóch wiat handlowych o konstrukcji stalowo-drewnianej na potrzeby Kartuskiego Targowiska Miejskiego. Przedsięwzięcie pochłonie kwotę nieco ponad 481 tys. zł. Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w wysokości 368 tys. zł na budowę tych wiat.

W dniach 2.05.2018 r. – 30.05.2018 r. odbył się nabór propozycji przedsięwzięć do realizacji w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców 2018 (III tura). Organizatorem naboru było Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w  Kartuzach.

Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2017 roku Burmistrz Kartuz podpisał umowę na budowę ścieżek rowerowych na obszarze miasta. Wykonawcą prac jest wybrana w drodze przetargu firma budowlano-drogowa MTM SA. Wartość inwestycji to niemal 3,5 miliona zł. Prace nadal trwają. Pokazujemy zdjęcia archiwalne oraz wykonane 18 lipca (te ostatnie w pierwszej kolejności).

Rozpoczęła się długo wyczekiwana realizacja inwestycji budowy drogi gminnej relacji Łapalice – Prokowo. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w kwocie blisko 2,5 mln zł. Rozpoczęły się już prace ziemne.

Trwa nabór wniosków na pożyczkę rewitalizacyjną - instrument finansowy wdrażany w ramach Działanie 8.2 RPO WP 2014-2020 - Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

Dzisiaj w okolicach Kolegiaty kartuzianie posadzili tysiąc kwiatów, oczywiście w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców. Stworzyły one zarys stajni przyklasztornej, która kilkaset lat temu stała w tym miejscu. Jej ruiny zachowały się pod ziemią i być może kiedyś staną się obiektem badań archeologicznych. Tymczasem... Urząd Miejski w Kartuzach, Towarzystwo Miłośników Kartuz oraz Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy kartuskiej Bibliotece zamierzają stworzyć tam Park "Zasłużonym dla Kartuz". Będzie się to działo sukcesywnie, a pomysły na pełne zagospodarowanie tego miejsca będą ujawniane i wprowadzane w życie co jakiś czas. Oto zdjęcia! Dziękujemy wszystkim za udział. Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe certyfikaty, ich imiona i nazwiska zostaną umieszczone na tabliczce przy monumencie mnicha kartuskiego. Do zobaczenia na kolejnej inicjatywie! Fot. Piotr Kuchta. Dziękujemy.

Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. Organizacja tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy. To I etap Kaszubskiej Trasy Rowerowej w naszej gminie.

Podkategorie