Uprzejmie informujemy, że zagospodarowanie ulicy Dworcowej, mimo przywrócenia ruchu samochodów w centrum Kartuz, nadal jest w toku. Wszelkie usterki i niedoskonałości zostaną wkrótce usunięte. Przed nami prace wykończeniowe, na wiosnę zaś modernizacja m.in. deptaku.

Uprzejmie informujemy, że pomimo uruchomienia ruchu samochodowego na ul. Dworcowej w Kartuzach, inwestycja nie została jeszcze zakończona. Tym samym uspokajamy mieszkańców – wszelkie niedoskonałości zostaną wkrótce usunięte! Komisja odbiorowa powołana przez Burmistrza Kartuz, Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, wniosła zastrzeżenia do protokołu odbioru robót przy ul. Dworcowej.

W najbliższym czasie generalny wykonawca prac, którym jest firma Budimex S.A., będzie likwidował kolejne usterki, m.in. regulował poziom w nawierzchniach, usuwał zaniżenia kostki brukowej, w których obecnie gromadzi się woda, prawidłowo wykańczał miejsca łączenia nawierzchni będących w zakresie inwestycji z nawierzchniami dróg (od strony ul. Kolejowej i ul. Kościuszki).

Jednocześnie informujemy mieszkańców gminy Kartuzy, że inwestycja nie została jeszcze w całości opłacona przez Urząd Miejski właśnie z uwagi na stwierdzone usterki.

Zapewniamy Państwa, że urzędnicy nadzorujący tę inwestycję z ramienia Gminy Kartuzy dołożyli wszelkich starań, aby swoje obowiązki wypełnić w sposób rzetelny i w pełni profesjonalny. Liczymy się z krytyką anonimowych internautów, lecz apelujemy do niektórych z nich o konstruktywne, pozbawione emocji wypowiedzi. Wszak wszystkim nam zależy na tym, aby zmieniać nasze miasto i gminę na lepsze!

Przypomnijmy, że inwestycja w centrum Kartuz jest realizowana w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz. Gmina Kartuzy w 2017 r. pozyskała dofinansowanie na ten projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wiosną modernizacji ulegnie deptak i pozostałe chodniki okalające kartuski Rynek. Ponadto na rok 2018 zaplanowano również rewaloryzację parków im. dra H. Kotowskiego oraz przy ul. A. Majkowskiego, jak również adaptację „Kaszubskiego Dworu” na cele społeczne.

Już wkrótce wszyscy mieszkańcy gminy Kartuzy będą mogli skorzystać z odnowionych i bardziej funkcjonalnych przestrzeni publicznych znajdujących się w obszarze rewitalizacji!