Kartuska Biblioteka już w maju rozpocznie przeprowadzkę z „Kaszubskiego Dworu” do swojej nowej siedziby na piętrze budynku dworca kolejowego. Jego otwarcie jest planowane na drugą połowę czerwca. Książnica zupełnie odmieni swoje oblicze – będzie przestrzenią przede wszystkim dla czytelników. Większość księgozbioru zostanie zmagazynowana w osobnych pomieszczeniach.


Kartuska Biblioteka zamieściła już w biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie pn. Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach.


Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, transport, wniesienie oraz montaż lub ustawienie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wg aranżacji projektowej Biblioteki. Ta powstała w sławnej pracowni Sikora Wnętrza, która była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą za projekt wnętrza Stacji Kultura w Rumi.


Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.


Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia są dostępne na stronie MiPBP w Kartuzach (wejdź), tamże więcej szczegółów.


Na wizualizacjach: tak będą wyglądały pomieszczenia kartuskiej książnicy, która już wkrótce znajdzie swoje miejsce na piętrze budynku nowego dworca kolejowego. Kolorystyka pomieszczeń nawiązuje do barw haftu kaszubskiego. Przestrzeń została zaprojektowana na miarę XXI wieku, oczywiście w nawiązaniu do historii.