Gmina Kartuzy w minionym tygodniu nieodpłatnie przejęła na własność od Polskich Kolei Państwowych budynek dawnej kartuskiej rampy kolejowej oraz dotąd dzierżawiony teren, na którym znajduje się płatny parking dla samochodów osobowych (obecnie czasowo użytkowany jako miejsce odjazdu autobusów) przy dworcu PKP.


Przejęcie nastąpiło, jak czytamy w zawartej z PKP umowie, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu publicznego, tj. pod budowę węzła integracyjnego, do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe).

Szpetna rampa kolejowa już wkrótce zostanie zburzona, w jej miejscu, jak również na niewielkiej części przyległego do niej parkingu, Gmina Kartuzy planuje budowę przystanków komunikacji autobusowej – obowiązek jego zapewnienia przewoźnikowi nakłada na Gminę Ustawa o Transporcie Publicznym. Na pozostałej części nadal będzie funkcjonował parking.

Dzięki przejęciu na własność terenu, na którym znajduje się parking przy dworcu, Gmina uwolni się od konieczności dokonywania comiesięcznych opłat za dzierżawę. Tylko w bieżącej kadencji za dzierżawę wybudowanego przez Gminę Kartuzy parkingu zapłaciliśmy ponad 50 tys. zł.

Koncepcja lokalizacji przystanków autobusowych była przedyskutowana przy okazji prac nad miejscowym planem zagospodarowania terenu przy dworcu. Kilka koncepcji przedstawił również klub radnych Porozumienie Samorządowe (jedna z koncepcji zakładała przeniesienie dworca autobusowego na ul. Węglową). Urząd Miejski zwrócił się do Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej z prośbą o wydanie opinii w sprawie różnych rozwiązań usytuowania dworca autobusowego. Koncepcja przygotowana przez Urząd Miejski zyskała pozytywną opinię Fundacji, której prezesem jest dr hab. inż. Kazimierz Jamroz.


Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami to pieszy w przestrzeni miasta powinien być najważniejszy. Usytuowanie przystanków autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego dworca integracyjnego zgodnie z opinią Fundacji zapewnia m.in. większą czytelność informacji pasażerskiej (zarówno przystankowej, jak i na pojazdach) i większą przestrzeń dostępną dla pieszych oraz pasażerów transportu zbiorowego.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki zaprojektowaniu przystanków komunikacji zbiorowej na terenie kolejowym możliwe było bezpłatne przejęcie nieruchomości przez Gminę od Polskich Kolei Państwowych. W przypadku lokalizacji tych przystanków w innym miejscu byłoby to niemożliwe.

Gmina Kartuzy uzyskała również wstępną zgodę na realizację inwestycji w ramach  projektu Budowa węzła integracyjnego Kartuzy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warto dodać, że Gmina Kartuzy prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia od PKP budynku, który znajduje się przy ul. Kolejowej (na fotografiach - z czerwonej cegły). Gmina zamierza wyremontować pustostan, pozyskując na ten cel dofinansowanie. W budynku znajdą swoje siedziby najważniejsze organizacje pozarządowe, będzie się tam również mieściła dodatkowa przestrzeń dla kartuskiej Biblioteki.

kolej przej (3)
kolej przej (6)
kolej przej (8)
kolej przej (4)
kolej przej (7)
kolej przej (5)
kolej przej (2)
kolej przej (1)