25 kwietnia o godzinie 17:00 wraz z mieszkańcami posadzą lipy i upamiętnią osoby związane z najstarszą historią Kartuz, następnie obsadzą kwiatami teren przy Kolegiacie Kartuskiej. Stworzą tym sposobem Park „Zasłużonym dla Kartuz” – to dzięki Kartuskim Inicjatywom Mieszkańców, będących częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz.25 kwietnia 2018 r. (środa) przy Kolegiacie Kartuskiej nasadzeniami długowiecznych lip oraz granitowymi tablicami zostaną upamiętnieni Jan z Rusocina, fundator zakonu kartuzów, Jan Thiergart, fundator kartuskiej świątyni, Jan Deterhus, pierwszy przeor zakonny oraz Jerzy Schwengel, wybitny XVIII-wieczny przeor i dziejopis zakonu.


Pomysłodawcy i organizatorzy wydarzenia, Urząd Miejski w Kartuzach, Towarzystwo Miłośników Kartuz oraz Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Żurakowskiego, serdecznie zapraszają wszystkie chętne osoby do udziału w sadzeniu drzew oraz montażu tablic, które ufundowała firma Salonik u Marzeny z Przodkowa.


Akcja zostanie przeprowadzona w formie warsztatów mieszkańców ze specjalistą ds. architektury przestrzeni, panią Aleksandrą Brillowską, pracownikiem Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.


Warsztaty będą miały swój ciąg dalszy w czerwcu, kiedy to inicjatorzy akcji wraz z mieszkańcami posadzą wieloletnie kwiaty na terenie pomiędzy parkingami przy Kolegiacie (za monumentem mnicha kartuskiego) – tym sposobem powstaną tam Park „Zasłużonym dla Kartuz” oraz droga dojścia do tego Parku.