Uprzejmie informujemy, że Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Chmielno otrzyma blisko 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Łapalic.

W listopadzie 2017 roku Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Chmielno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

10 maja 2018 roku uchwałą nr 463/327/18 Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPPM.11.03.00-IZ.00-22-003/17 dla Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na mocy powyższej uchwały dofinansowanie na realizację inwestycji otrzymało 12 projektów. Projekt Gminy Kartuzy jako jedyny uzyskał aż 100% punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy. Złożenie wniosku było możliwe dzięki uprzejmości mieszkańców Łapalic, którzy wyrazili zgodę na realizację inwestycji, za co serdecznie dziękujemy!

Całkowita wartość projektu wynosi 4 miliony 185 tys. 182 zł i 37 gr. Dofinansowanie nastąpi w wysokości maksymalnej, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (2 mln 892 tys. 199 zł i 19 gr).


Przedmiotem realizacji projektu są dwa zadania:

1. Zaprojektowanie i wybudowanie (metodą „zaprojektuj i wybuduj”) sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach w postaci:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
- rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej
- przepompowni ścieków.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Kartuzy: 2 mln 258 tys. 488 zł.

2. Modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie, obejmująca:

- przebudowie polegającej na montażu paneli z laminatów poliestrowych wraz z ociepleniem istniejących komór oczyszczalni ścieków,
- zakup nowego sprzętu: przyczepy 8t tandem z nadstawką,
- zakup zadymiarki do kontroli przyłączy i lokalizacji uszkodzeń,
- zakup wyposażenia na potrzeby laboratorium,
- zakup sondy stacjonarnej do stacji zlewnej oraz zakup sondy przenośnej.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Chmielno: 633 tys. 711 zł.