Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Zaproponuj zmiany! Wielu już skorzystało! Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2018(III), ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz.

Każdy, kto zauważa potrzebę zmiany przestrzeni, w której żyje, może wziąć sprawy w swoje ręce!

Wystarczy mieć pomysł na małe przedsięwzięcie realizowane na obszarze Rewitalizacji Kartuz.

Najważniejsze, aby wnioskodawca oraz członkowie jego rodziny, znajomi, sąsiedzi itd. sami zakasali rękawy i wzięli tym samym czynny udział w realizacji zadania!

Rodzaj inwestycji:

  • zagospodarowanie i estetyzacja obszaru zaniedbanego i wymagającego ingerencji, zlokalizowanego blisko mieszkańców, a jego zagospodarowanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej,
  • przygotowanie miejsca spotkań mieszkańców w przestrzeni ogólnodostępnej (nie prywatnej),
  • nasadzenia zieleni, roślin, drzew, krzewów ozdobnych /rekonstrukcja terenów zielonych, nowe rabaty kwiatowe/ziołowe,

Liczymy na inwencję mieszkańców, którzy sami najlepiej wiedzą, co chcą zmienić w swoim mieście!


Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik nr 1 – Obszar Rewitalizacji
  3. Załącznik nr 2 – Karta do wypełnienia
  4. Załącznik nr 3 – Karta oceny
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie