Trwa właśnie wyburzanie starej rampy kolejowej, która znajduje się tuż obok kartuskiego Dworca Integracyjnego.

Wkrótce w tym samym miejscu powstaną nowoczesne przystanki autobusowe.

Idea budowy w Stolicy Kaszub Dworca Integracyjnego, skąd pasażerowie mogą odjechać bądź przyjechać koleją, autobusem, rowerem czy taxi, jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
Przypominamy, że Gmina Kartuzy nieodpłatnie przejęła na własność od Polskich Kolei Państwowych budynek dawnej kartuskiej rampy kolejowej oraz dotąd dzierżawiony teren, na którym znajduje się płatny parking dla samochodów osobowych przy dworcu PKP. Przejęcie nastąpiło, jak czytamy w zawartej z PKP umowie, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu publicznego, tj. pod budowę węzła integracyjnego, do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe).


Szpetna rampa kolejowa właśnie jest wyburzana. W jej miejscu, jak również na niewielkiej części przyległego do niej parkingu, Gmina Kartuzy planuje budowę przystanków komunikacji autobusowej – obowiązek jego zapewnienia przewoźnikowi nakłada na Gminę Ustawa o Transporcie Publicznym. Na pozostałej części nadal będzie funkcjonował parking.


Dzięki przejęciu na własność terenu, na którym znajduje się parking przy dworcu, Gmina uwolniła się już od konieczności dokonywania comiesięcznych opłat za dzierżawę. Tylko w bieżącej kadencji za dzierżawę wybudowanego przez Gminę Kartuzy parkingu zapłaciliśmy ponad 50 tys. zł.


Koncepcja lokalizacji przystanków autobusowych była przedyskutowana przy okazji prac nad miejscowym planem zagospodarowania terenu przy dworcu. Kilka koncepcji przedstawił również klub radnych Porozumienie Samorządowe (jedna z koncepcji zakładała przeniesienie dworca autobusowego na ul. Węglową). Urząd Miejski zwrócił się do Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej z prośbą o wydanie opinii w sprawie różnych rozwiązań usytuowania dworca autobusowego. Koncepcja przygotowana przez Urząd Miejski zyskała pozytywną opinię Fundacji, której prezesem jest dr hab. inż. Kazimierz Jamroz.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami to pieszy w przestrzeni miasta powinien być najważniejszy. Usytuowanie przystanków autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Integracyjnego zgodnie z opinią Fundacji zapewnia m.in. większą czytelność informacji pasażerskiej (zarówno przystankowej, jak i na pojazdach) i większą przestrzeń dostępną dla pieszych oraz pasażerów transportu zbiorowego.


Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki zaprojektowaniu przystanków komunikacji zbiorowej na terenie kolejowym możliwe było bezpłatne przejęcie nieruchomości przez Gminę od Polskich Kolei Państwowych. W przypadku lokalizacji tych przystanków w innym miejscu byłoby to niemożliwe.


Gmina Kartuzy uzyskała również wstępną zgodę na realizację inwestycji w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Kartuzy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Warto dodać, że Gmina Kartuzy prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia od PKP budynku, który znajduje się przy ul. Kolejowej. Gmina zamierza wyremontować pustostan, pozyskując na ten cel dofinansowanie. W budynku znajdą swoje siedziby najważniejsze organizacje pozarządowe, będzie się tam również mieściła dodatkowa przestrzeń dla kartuskiej biblioteki.


Remont przejdzie także kartuska lokomotywa, która stanie się wizytówką Kartuz i stanie tuż przy Dworcu Integracyjnym od strony ul. Kolejowej. O tym będziemy jeszcze informować w osobnych artykułach.


Cieszymy się, że z krajobrazu Kartuz wkrótce zniknie stary, wysłużony „PKS”, obecnie plac manewrowy P.A. Gryf. Wizerunek Stolicy Kaszub stopniowo ulega znaczącej poprawie, zwłaszcza w ścisłym centrum.

DSC_9100
DSC_8892
DSC_8975
DSC_9096
DSC_9048
DSC_8946
DSC_9084
DSC_9075
DSC_8933
DSC_9078
DSC_9073
DSC_8905
DSC_9037
DSC_9002
DSC_9107
DSC_8984
DSC_8925
DSC_8973
DSC_9030
DSC_9087
DSC_9068
DSC_9106
DSC_9070
DSC_9102
DSC_8918
DSC_9019
DSC_8908
DSC_8940
DSC_8961
DSC_9046
DSC_9092
DSC_9056
DSC_9066
DSC_8900
DSC_9001
DSC_8897
DSC_9028
DSC_9014
DSC_8983
DSC_8990
DSC_9045

DSC_9108
DSC_9110
DSC_9111
DSC_9112
DSC_9113
DSC_9114
DSC_9116
DSC_9117


rampa burzą 3 dzień (1)
rampa burzą 3 dzień (2)
rampa burzą 3 dzień (3)
rampa burzą 3 dzień (4)
rampa burzą 3 dzień (5)
rampa burzą 3 dzień (6)
rampa burzą 3 dzień (7)
rampa burzą 3 dzień (8)
rampa burzą 3 dzień (9)
rampa burzą 3 dzień (10)
rampa burzą 3 dzień (11)
rampa burzą 3 dzień (12)
rampa burzą 3 dzień (13)
rampa burzą 3 dzień (14)
rampa burzą 3 dzień (15)