Burmistrz Kartuz podpisał w minionym tygodniu dwie umowy o dofinansowanie na zakup sprzętu dla  jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękujemy!

Miło jest nam poinformować, że Gmina Kartuzy otrzymała – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dotację celową na zakup defibrylatora szkoleniowego i urządzenia sterującego do fantoma dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążnie. Wsparcie na ten cel wyniosło 1,5 tys. zł.


Dzięki drugiej podpisanej umowie, Gmina Kartuzy zakupi 2 szt. agregatu prądotwórczego, motopompę pływającą, pompę szlamową i motopompy 16/8 dla jednostek OSP w Łapalicach, Mirachowie, Starej Hucie, Sianowskiej Hucie oraz Pomieczyńskiej Hucie.


Kwota dofinansowania: 32 tys. 975 zł.