„Kaszubska Trasa Rowerowa” obejmuje zasięgiem tereny 12 gmin (Gmina, Kartuzy, Gmina Żukowo, Gmina Przodkowo, Gmina Somonino, Gmina Chmielno, Gmina Sierakowice, Gmina Sulęczyno, Gmina Stężyca, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Bytów, Gmina Parchowo i Gmina Linia). Pierwsze Porozumienie Intencyjne w sprawie przystąpienia do współpracy na rzecz realizacji projektu zostało podpisane w dniu 15 lipca 2013 r., natomiast liderem projektu została Gmina Kartuzy.


Swój udział w projekcie zadeklarowali również Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Kartuzy. Kaszubska Trasa Rowerowa przebiegać będzie przez tereny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Region jest najbardziej zróżnicowanym terenem województwa pomorskiego o bogatych walorach krajobrazowych oraz walorach kulturowych, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej. W związku z tym, aby stworzyć kompleksowy produkt turystyczny samorządy postanowiły zrealizować wspólnie projekt, który wpłynie na poprawę i atrakcyjność turystyki aktywnej. Zatem z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury rowerowej na naszym terenie należy stworzyć przebieg tras rowerowych wzbogacających ofertę turystyczną. Przedsięwzięcie ma również na celu ochronę zasobów przyrodniczych występujących na naszym obszarze przed niekontrolowaną presją turystyczną. Łączna długość planowanej trasy to około 300 km. Część odcinków tras rowerowych zostanie wytyczona na już istniejących szlakach rowerowych. Spójny projekt będzie również określał standaryzację oznakowania i zagospodarowania terenu wokół trasy rowerowej, a to pozwoli na łatwość poruszania się turyście na trasie.

 

  

Zobacz także:

1)  Obecnie realizowany przebieg KTR w Kiełpinie i Burchardztwie

2) propozycja przebiegu w Łapalicach