Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem p. Rafała Glazika, Sekretarza Generalnego Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.