W dniu 27 października (sobota), o godzinie 10.00 odbyły się warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa przy ul. Szkolnej w Kartuzach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Kartuzach oraz przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców realizowanych z projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”.

Celem warsztatów jest zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji miasta, poprzez wykonanie drobnych prac związanych z poprawą jego wizerunku. Są również okazją do integrowania się ze sobą różnych pokoleń Kartuzian.

  

 

Podczas sobotniego spotkania uczestnicy zagospodarowali skarpę, przyległą do ogrodzenia Szkoły, poprzez nasadzenia roślin ozdobnych. Wcześniej zostali oni poinstruowani, przez Panią Aleksandrę Brillowską – pracownika Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, o sposobie i kolejności sadzenia poszczególnych krzewów. W sumie posadzono ponad 500 sadzonek, w tym berberysy, jałowce oraz winobluszcze.