Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2019 ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/ będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz. Załączniki do pobrania znajdują się na dole artykułu.Każdy, kto zauważa potrzebę zmiany przestrzeni, w której żyje, może wziąć sprawy w swoje ręce!
Wystarczy mieć pomysł na małe przedsięwzięcie realizowane na obszarze Rewitalizacji Kartuz.

Najważniejsze, aby wnioskodawca oraz członkowie jego rodziny, znajomi, sąsiedzi itd. sami zakasali rękawy
i wzięli tym samym czynny udział w realizacji zadania!

Czekamy na wnioski od mieszkańców Gminy Kartuzy. Wnioskować mogą także
organizacje pozarządowe.

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców są szansą na naprawienie chodnika, załatanie dziury, postawienie ławki,
zasadzenie drzew czy kwiatów, upiększenie przestrzeni publicznej ogólnie dostępnej. Liczymy na inwencję mieszkańców,
którzy sami najlepiej wiedzą, co chcą zmienić w swoim mieście!
Załączniki do pobrania:

Karta Zgłoszenia
Obszar rewitalizacji (mapa)
Karta oceny
Oświadczenie dot. współrealizacji