26 marca 2019 upłynął termin składania w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Kart „Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców”. W terminie naboru wpłynęły cztery projekty. W załączeniu poniżej przedstawiamy Protokół z naboru. W ocenie Komisji, jeden z Państwa pomysłów najpełniej wpisuje się w założenia programu Rewitalizacji Kartuz....

DO POBRANIA:

1. Protokół z naboru kart „Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2019”