Firma Znak z Gdańska została zwycięzcą przetargu na wykonanie projektu wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej oraz Kościerskiej w Kartuzach. Projekt, który powstanie za kwotę nieco ponad 891 tys. zł (100 proc. pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), zakłada m.in. budowę mostu z rondem, pieszego przejścia podziemnego oraz dodatkowego ronda na skrzyżowaniu ulic Jeziornej oraz Gdańskiej.

Przetarg ogłoszono na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pt. Budowa wiaduktu nad linią kolejową w rejonie skrzyżowania ulic: Gdańskiej (DW nr 211) i  Kościerskiej (DW nr 224) w Kartuzach z liniami kolejowymi nr 229 relacji Pruszcz Gdański – Łeba i nr 214 relacji Somonino – Kartuzy.

Koncepcja zakłada rozbudowę dróg wojewódzkich nr 211 i 224, budowę mostu w formie estakady wraz z rondem, stworzenie podziemnego przejścia dla osób pieszych, przebudowę zjazdów, poboczy itp. W ramach tego samego projektu zostanie także stworzona koncepcja skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Gdańską, gdzie także w przyszłości powstanie rondo.

Projekt będzie także zakładał przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz oświetlenia. Wzdłuż ul. Gdańskiej powstaną ścieżki piesze i rowerowe.

Dokumentacja będzie gotowa do lutego 2020 r.


Więcej informacji:

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/przetargi/1931-zp-271-3-2019-wykonanie-dokumentacji-projektowej-pt-%E2%80%9Ebudowa-wiaduktu-nad-lini%C4%85-kolejow%C4%85-w-rejonie-skrzy%C5%BCowania-ulic-gda%C5%84skiej-dw-nr-211-i-ko%C5%9Bcierskiej-dw-nr-224-w-kartuzach-z-liniami-kolejowymi-nr-229-relacji-pruszcz-gda%C5%84ski-%E2%80%93-%C5%82eba-i-nr-214-relacji-somonino-%E2%80%93-kartuzy%E2%80%9D

Informacja z otwarcia ofert:


http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_03_2019/3_19_informacja_z_otwarcia.pdf

Informacja o wyborze oferty:


http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_03_2019/zp_3_2019_informacja_o_wyborze_oferty.pdfAktualizacja: czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 12:09
Umowa na wykonanie projektu została właśnie podpisana!