Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, jak również Paweł Witkowski, Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, wraz z inicjatorami akcji, członkami Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach, serdecznie zapraszają do udziału w zbliżających się inicjatywach odnowienia pomnika dra Aleksandra Majkowskiego oraz sadzenia kwiatów przy tymże pomniku.