Ten niecodzienny tytuł kartuskiemu dworcowi integracyjnemu nadali internauci z całej Polski w konkursie organizowanym w Internecie w 2018 roku. Przypomnijmy, że kartuska budowla była jedną spośród 32 zgłoszonych w całej Polsce. „Dworzec Roku 2018” - to właściwie konkurs architektoniczny. Oceniana jest w nim jakość rozwiązań architektonicznych, zastosowanych na polskich dworcach podczas remontów, modernizacji, przebudów, które od kilku lat są realizowane przez zarządzającą stacjami kolejowymi spółkę PKP. W roku 2018 odbyła się pierwsza edycja tego konkursu.

W konkursie Dworzec Roku 2018 publiczność, w głosowaniu internetowym, przyznała swoją nagrodę Dworcowi w Kartuzach. Nagrodę główną Jury w konkursie zdobył Dworzec w Wągrowcu. Komisja konkursowa po weryfikacji kryteriów określonych w regulaminie wybrała 21 dworców, które następnie odwiedzili audytorzy. Na podstawie ich sprawozdań, formularzy oceny i dokumentacji fotograficznej wybrano 10 finalistów: Dworzec Bielsko-Biała, Dworzec Bydgoszcz Główna, Dworzec Gdynia Główna, Dworzec Kartuzy, Dworzec Katowice, Dworzec Toruń Główny, Dworzec Tarnów, Dworzec Warszawa Centralna, Dworzec Wągrowiec, Dworzec Wrocław Główny.

Dzisiaj, fakt ten został upamiętniony wmurowaniem tablicy pamiątkowej na budynku kartuskiego dworca. Jej uroczystego odsłonięcia dokonali Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz, Ryszard Świlski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Bogdan Łapa Starosta Kartuski, Katarzyna Kucharek Prezes Fundacji Grupy PKP (współorganizator konkursu Dworzec Roku) i Jakub Majewski Prezes Fundacji Grupy Prokolej (współorganizator konkursu Dworzec Roku).