Poniżej przedstawiamy protokół z naboru do Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, edycja II/2019. W terminie wpłynęły 4 propozycje i wszystkie zostaną zrealizowane przez samych mieszkańców. Serdecznie gratulujemy!