Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji na realizację zadania pn. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.


Do przetargu stanęło 5 podmiotów: http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_14_19_adaptacja_brodnica/14_19_otwarcie.pdf

Dokonano wybory wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan z Udorpia: http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_14_19_adaptacja_brodnica/14_19_rozstrzygniecie.pdf

Inwestycja pochłonie kwotę 1 mln 353 tys. 875 zł i 08 gr brutto, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Tajemnice leśnego zakątka. Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.

Przedmiotem zamówienia Gminy Kartuzy jest przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, działka nr 384/8, Gmina Kartuzy.

Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:

1) roboty budowlane, 2) roboty rozbiórkowe, 3) wydzielenie pomieszczeń, 4) roboty wykończeniowe, 5) stolarka okienna i drzwiowa, 6) wykonanie podestu przed wejściem wraz z pochylnią, 7) instalacja wentylacyjna, 8) instalacja centralnego ogrzewania, 9) instalacja wodno-kanalizacyjna i sanitarna, 10) instalacja elektryczna i teletechniczna, 11) roboty porządkowe, 12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.

[…]